ออกบริการเสริมน้องใหม่ ส่งด่วนพิเศษถึงวันถัดไปแบบ

() แบรนด์ขนส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ภายใต้การบริหารงานบริษัท (ประเทศไทย) จำกัด มีจุดให้บริการรับ-ส่งพัสดุด่วนมากกว่า 1,100 สาขา ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ออกบริการเสริมน้องใหม่เอาใจผู้ประกอบการ พ่อค้าและแม่ค้าธุรกิจขายสินค้าออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงลูกค้าทั่วไป เพิ่มความรวดเร็วและความมั่นใจในการสินค้า ด้วยบริการ ฟาสท์ แทร็ค () ส่งพัสดุด่วนพิเศษ ภายใต้สโลแกน “ส่งด่วนพิเศษทันใจ ถึงไวต้องเบสท์” ที่การันตีด้วยคุณภาพการจัดส่งพัสดุด่วนพิเศษจาก “ผู้ส่งพัสดุต้นทาง” ไปถึง “ผู้รับพัสดุปลายทาง” ภายในวันถัดไป ( Delivery) 

ตามระยะเวลาการจัดส่ง (SLA) ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริการเสริม BEST Fast Track มาพร้อมด้วยจุดเด่นการให้บริการ อาทิ ผู้รับพัสดุได้รับของเร็วกว่าการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไป ตาม SLA ที่ทางบริษัทฯ กำหนด และ ผู้ส่งพัสดุจะได้รับเงินคืน 100% เฉพาะค่าบริการเสริม ในกรณีที่ไม่ได้รับพัสดุภายในระยะเวลาตาม SLA ที่ทางบริษัทฯ กำหนด

บริการเสริม BEST Fast Track ให้บริการเฉพาะจัดส่งพัสดุด่วนพิเศษ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 0.5 – 20 กิโลกรัม โดยคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าขนส่งมาตรฐาน คือ น้ำหนักตั้งแต่ 0.5 – 10 กิโลกรัม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 15 บาท และน้ำหนักตั้งแต่ 11 – 20 กิโลกรัม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 30 บาท โดยลูกค้าสามารถใช้บริการเสริม BEST Fast Track ได้ที่สาขาใกล้บ้าน และชำระค่าใช้จ่าย ณ จุดบริการ

สนใจใช้บริการสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

หมายเหตุ:

  • บริการเสริมส่งพัสดุด่วนพิเศษขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจัดส่งตาม SLA ที่ทางบริษัทฯ กำหนด
  • บริการเสริมส่งพัสดุด่วนพิเศษไม่รวมสินค้าต้องห้าม สินค้าอันตราย และสินค้าต้องกำกัด ตามเงื่อนไขการจัดส่ง https://www.best-inc.co.th/wapp/unaccept
  • บริการเสริมส่งพัสดุด่วนพิเศษต้องสแกนเข้าระบบก่อนเวลา Cut-Off Time ขึ้นอยู่กับพื้นที่และสาขาที่ให้บริการ (โปรดตรวจเช็กบริการเสริมส่งพัสดุด่วนพิเศษที่สาขาใกล้บ้านท่านอีกครั้ง)