เบสท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) สนับสนุนคนรุ่นใหม่ สร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านธุรกิจ ร่วมกับวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน เปิดศูนย์ฝึกอาชีพไร้พรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เบสท์ โลจิสติกส์ ร่วมกับวิทยาลัยจีนชั้นนำ ต่อยอดนักศึกษาเปิดศูนย์ฝึกอาชีพไร้พรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ที่มีการพัฒนามาตรฐานเทียบเท่าสากล ทำให้บริษัทและผู้ประกอบการจากต่างประเทศให้ความสนใจตลาดในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศจีนที่เข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง เมื่อธุรกิจมีการขยายตัว บุคคลากรที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในไทยและสากล ดังนั้นนักศึกษาที่ได้ฝึกงานในบริษัทหรือสถานประกอบการโลจิสติกส์รายใหญ่ ถือเป็นความได้เปรียบในการทำงานในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาดูงานในองค์กรเพิ่มมากขึ้น

เบสท์ โลจิสติกส์ ร่วมกับวิทยาลัยจีนชั้นนำ ต่อยอดนักศึกษาเปิดศูนย์ฝึกอาชีพไร้พรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข่าว

บริษัท (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัย Hebei Jiaotong Vocational and Technical College เปิดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพไร้พรมแดนด้านโลจิสติกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ (นักศึกษาชาวจีน) เข้ามาฝึกงานที่ นายเจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

กล่าวว่า “เบสท์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและมุ่งสร้างโอกาสให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามาเป็นกำลังสำคัญต่อธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยการเปิดบริษัทฯ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านโลจิสติกส์ที่ไม่ใช่แค่นักศึกษาไทย แต่ยังมุ่งเน้นเปิดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ไร้พรมแดน ให้นักศึกษาต่างประเทศเข้ามาดูศึกษาดูงานและฝึกอบรมงานด้านโลจิสติกส์ของเบสท์ฯ ทั้งในส่วนธุรกิจรับ-ด่วน BEST  (เบสท์ ) และธุรกิจการจัดการแบบครบวงจร BEST  (เบสท์ ซัพพลายเชน) เพราะเราเชื่อว่าการได้สัมผัสถึงกระบวนการทำงานในพื้นที่จริง จะช่วยให้นักศึกษานำความรู้ไปต่อยอดและได้รับโอกาสที่มากขึ้นในอนาคต”

ศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.best-inc.co.th/ หรือติดตามข่าวสารองค์กรที่ https://www.best-inc.co.th/wapp/news