ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ BEST Express ส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือเด็กพิการทางสายตา

คุณศิรินทิพย์ จริยคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เป็นตัวแทนของ  (เบสท์ ) แบรนด์ธุรกิจพัสดุด่วนทั่วไทย เดินหน้าสานต่อโครงการ “BEST (เบสท์) ปันสุขเพื่อสังคม” ปี 2565 ร่วมมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค 19 อย่างต่อเนื่องที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีคุณทัศนีย์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพมหานคร

BEST CSR 2

เป็นผู้รับมอบ นมกล่องพร้อมดื่มยูเอชทีคละรวมกัน จำนวน 1 พาเลท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งน้ำใจจากพี่ ๆ ครอบครัวเบสท์ทั่วประเทศ ที่ปันสุขสู่น้อง ๆ เพื่อได้รับของบริโภคที่มีคุณประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงต่อไปเพื่อต่อสู้กับภัยโควิดที่เข้ามาในแต่ละระลอก สำหรับโครงการ “BESTปันสุขเพื่อสังคม” นี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญต่อเนื่อง ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา