เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการธุรกิจเบสท์เอ็กซ์เพรส (บริการรับส่งพัสดุด่วนทั่วไทย) และธุรกิจเบสท์ (บริการบริหารจัดการคลังสมัยใหม่และส่งสินค้าข้ามพรมแดน) ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 (ไอเอสโอ 9001 เวอร์ชัน 2015) ( Management) จาก Lloyd's Register (LRQA) องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบคุณภาพชั้นนำของโลก 

เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

โดยมีขอบข่ายครอบคลุมถึงการบริการจัดส่งพัสดุด่วน และการบริหารจัดการคลังสินค้า ณ สำนักงาน และคลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินการให้บริการพัสดุด่วนและบริการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ คือ “คุณภาพเป็นแรงผลักดันของเราไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานและบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำการบริหารจัดการระบบบริหารงานคุณภาพแนวคิดสำคัญของ ISO 9001 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดวางระบบบริหารงานการประกันคุณภาพ จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรได้รับการควบคุมและสามารถได้ ตลอดจนบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบในขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน