เอ๊กซ์เพรส ผู้ให้บริด่วนระหว่างประเทศระดับโลก เปิดตัวบริการใหม่สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อยที่ไม่ได้นำเข้าบ่อยครั้ง และไม่มีบัญชีนำเข้ากับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำเข้าสินค้า หรือสิ่งของจากต่างประเทศโดยผู้ส่งต้นทางอาจมีข้อจำกัดในการส่งของมายังประเทศไทย ให้สามารถจัดการการนำเข้าทุกขั้นตอนได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการระบุวันกำหนดส่งและรับสินค้า รวมถึงการจ่ายนำเข้าล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิต บริการนำเข้าดังกล่าวจะช่วยให้ทุกขั้นตอนของการนำเข้าสินค้าจาก 200 ประเทศทั่วโลกสะดวก ง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และนับเป็นครั้งแรกในไทยที่ให้บริการนำเข้าสำหรับผู้ใช้โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก 

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เปิดตัวบริการนำเข้าจาก 200 ประเทศทั่วโลก สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและบุคคลทั่วไปโดยไม่ต้องมีบัญชีสมาชิก

จากการขยายตัวของธุรกิจระหว่างประเทศ ผลสำรวจระบุว่าคนไทยนิยมช้อปออนไลน์ข้ามประเทศเพิ่มขึ้น โดยเกือบครึ่งของนักช้อปชาวไทยอายุระหว่าง 24-34 ปีที่ได้รับการสำรวจมีแนวโน้มซื้อของออนไลน์ต่อไปและซื้อบ่อยขึ้นกว่าเดิม

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส คาดว่าจะเห็นการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ และความต้องการในการส่งสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้น บริการนำเข้าของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้ดำเนินการนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทยด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ใช้งานง่าย สามารถชำระค่าบริการนำเข้าผ่านบัตรเครดิต ผู้ใช้งานจะได้รับความสะดวกจากบริการรับและส่งสินค้าแบบ Door-to-Door พร้อมรับความช่วยเหลือจากคอลล์เซ็นเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับสินค้าที่ต้องชำระภาษีนำเข้า ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสจะดำเนินการจ่ายค่าภาษี (ไม่เกิน 50,000 บาท) ในนามของลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และทำให้สินค้าสามารถส่งถึงมือผู้รับได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ ก่อนที่สินค้าจะถูกส่งถึงมือผู้รับ บริการ Advance Duty Collection ของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส จะส่งข้อความแจ้งยอดภาษีนำเข้าที่ผู้รับจะต้องชำระผ่าน SMS หรืออีเมล โดยผู้รับสามารถจ่ายภาษีทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสด

ในกรณีที่สินค้าที่นำเข้ามีราคาศุลกากร (CIF) ไม่เกิน 1,500 บาทและไม่ใช่ของต้องห้ามหรือต้องกำกัด จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระอากรขาเข้า เพื่อให้การนำเข้าเป็นไปอย่างราบรื่น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับของต้องห้าม ของต้องกำกัด ระเบียบการนำเข้าและเอกสารที่ต้องใช้ในการนำเข้าได้ที่เว็บไซต์ของที่ www.customs.go.th


สรุปดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เปิดตัวบริการนำเข้าจาก 200 ประเทศทั่วโลก

– รองรับการนำเข้าสินค้าด่วนมายังประเทศไทยจาก 200 ประเทศทั่วโลก ผู้รับสามารถดำเนินการนำเข้าได้ด้วยตนเอง และชำระค่าบริการแบบ Pre-paid
– ธุรกิจขนาดย่อมจะได้รับความสะดวกจากบริการรับและส่งสินค้าแบบ Door-to-Door ผ่านเครือข่ายขนส่งด่วนทางอากาศครอบคลุมทั่วโลกของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส
– สะดวก รวดเร็ว ติดตามสถานะได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์ MyDHL+ โดยไม่ต้องสร้างบัญชีนำเข้า

4 ขั้นตอนบริการนำเข้าของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส

– เข้าเว็บไซต์ https://mydhl.express.dhl ผ่านเดสก์ท็อป และกรอกข้อมูลสถานที่รับสินค้า สถานที่ส่งสินค้าปลายทาง รายละเอียดและประเภทของสินค้า
– ตรวจสอบค่าบริการ แล้วทำการชำระค่าบริการนำเข้าผ่านบัตรเครดิต ระบบจะแจ้งเลขหมาย  เพื่อติดตามสถานะการสินค้า
– ยืนยันวัน เวลา และสถานที่ที่ให้เข้าไปรับพัสดุ พนักงานดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสจะไปรับสินค้าตามสถานที่ที่ระบุไว้ (door to door service)
– ผู้รับรอให้สินค้ามาส่ง โดยสามารถติดตามสถานะของสินค้าผ่านระบบออนไลน์ จากหมายเลข Waybill ที่เป็นตัวเลข 10 หลัก