เอ็กซ์เพรส ( Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: ) และผู้ให้บริการพัสดุรายใหญ่ที่สุดของโลก พร้อมกับ บมจ. ประกันชีวิตร่วมบริจาคแท็บเล็ตจำนวน 100 เครื่องพร้อมหน้ากากอนามัยจำนวน 1,500 ชิ้นให้แก่เด็กยากไร้ใน 9 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และแม่ฮ่องสอน โดยการบริจาคในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ “ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน” เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของเฟดเอ็กซ์ในการสนับสนุนชุมชน และส่งเสริมพัฒนาการเยาวชนไทยในยุคนิวนอร์มัล (New Normal)

FedEx Allianz Ayudhya MAIN

ซึ่งแท็บเล็ตและหน้ากากที่นำมาบริจาคในครั้งนี้ บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ได้เป็นผู้จัดหา เพื่อให้บริษัทเฟดเอ็กซ์ เอ็กเพรสเป็นผู้จัดส่งไปยังมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ซึ่งเป็นตัวแทนในการส่งมอบของบริจาคในจังหวัดยะลาและสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับประถมและมัธยมให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้นการบริจาคในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะดิจิทัลซึ่งจำเป็นอย่างมากแก่นักเรียน ให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิค-19 นี้ได้ตามสภาวะความปกติใหม่[1]

ทั้งนี้ความร่วมมือทางการกุศลเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและฟื้นฟูจากวิกฤตโรคระบาด-19 ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือครั้งที่ 2 ภายในปีเดียวกันระหว่างเฟดเอ็กซ์และอลิอันซ์ อยุธยา โดยโครงการแรก “ส่งเกราะให้หมอกัน” ถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจำนวนกว่า 2,608 ชุด พร้อมกับหน้ากาก N95 อีกกว่า 4,460 ชิ้นให้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยใน 25 โรงพยาบาลจากจังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครราชสีมา จันทบุรี ภูเก็ต ยะลา สงขลา นราธิวาส ปทุมธานี และบุรีรัมย์