บริษัทเคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด ภายในกลุ่มบริษัทเคอรี่ โลจิสติกส์

ประกาศเปิดตัวเปิดตัวฟังก์ชั่นใหม่บนแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการนำเข้า – ส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการ

เคอรี่ สยามซีพอร์ต เปิดตัวเปิดตัวฟังก์ชั่นใหม่บนแอปพลิเคชัน

โดยลูกค้าสามารถ เช็คค่าบริการ ยก ฝาก ย้าย ตู้ พร้อมทั้งสร้างใบเสร็จ และสแกน QR Code

เพื่อชำระค่าบริการโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางสมาร์ทโฟนอย่างสะดวกสบาย

Related Posts