การใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ผสานเทคโนโลยีและเข้าด้วยกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต

โดย มาซามิจิ อุจิอิเอะ รองประธานภูมิภาคแปซิฟิกเหนือ บริษัท เฟดเอ็กซ์

หลายบริษัทและอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ดำเนินการพัฒนาหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฎิบัติการขนส่งที่มีอยู่แล้วโดยหวังประโยชน์มากขึ้น แต่การใช้หุ่นยนต์อย่างแพร่หลายนี้ทำให้เกิดมูลค่าใหม่ ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสังคมและอนาคตที่ดียิ่งกว่า

การใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ผสานเทคโนโลยีและการขนส่งเข้าด้วยกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต โดย มาซามิจิ อุจิอิเอะ รองประธานภูมิภาคแปซิฟิกเหนือ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส

ผลประโยชน์เพื่อชุมชนแห่งอนาคต

แม้ว่ายุคที่หุ่นยนต์สามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์แทนมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบจะยังมาไม่ถึง แต่นวัตกรรมที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบันล้วนชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นนี้ การเพิ่มมูลค่าอย่างหนึ่งที่เราทำได้ คือการสร้างเครือข่ายขนส่งแบบชุมชน เพื่อมอบงานและรายได้แก่ชุมชนผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ

ในระยะเริ่มต้นนี้ หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้เพื่อการส่งของในระดับชุมชน โดยจัดเก็บในฐานหรือฮับที่มีกลุ่มผู้ค้า เช่นภายในห้างสรรพสินค้า หรือตามย่านช้อปปิ้งต่างๆ เพื่อให้เหล่าผู้ค้าสามารถนำสินค้าที่คนในชุมชนสั่งซื้อมาส่งที่ฮับ เพื่อให้ชุมชนนำสินเค้าเหล่านี้ไปส่งลูกค้า ซึ่งบริการหุ่นยนต์รองรับการใช้งานจากหลากหลายรูปแบบบริษัท และการใช้งานอย่างหลากหลายรูปแบบนี้เองที่ช่วยผลักดันการพัฒนาด้านตัวเลือก และความง่ายในการใช้งานของหุ่นยนต์ ในประเทศญี่ปุ่น เราเชื่อว่าบริการของเราตอบรับกับปัญหาสังคมสูงอายุได้เป็นอย่างดี

การช่วยเหลือและการเพิ่มกำลังแรงงาน

ประโยชน์อีกอย่างของหุ่นยนต์คือ สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในกรณีนี้ เราสามารถนำหุ่นยนต์มาทำงานที่ซ้ำซ้อนและมีมูลค่าน้อย เพื่อให้พนักงานสามารถเปลี่ยนมาจัดการงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่าได้ และในตอนนี้งานเกี่ยวกับหุ่นยนต์กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ การจัดการ และการควบคุมหุ่นยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมการทำงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และเพิ่มอัตราความพึงพอใจในงานที่ทำด้วย ทำให้ได้รับประโยชน์ตามมาคือ สามารถปรับใช้งานทรัพยากรได้เหมาะสมมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริการ และประสบการณ์ใช้งานที่ดีกว่าของลูกค้า ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแบบรอบด้าน!

ที่เฟดเอ็กซ์ นวัตกรรมได้ถูกจัดเป็นหัวใจสำคัญตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และเรายังได้นำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่นำไปสู่การใช้หุ่นยนต์ของเรา

ในสหรัฐอเมริกา หุ่นยนต์ได้ถูกนำมาใช้ร่วมกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ และภายในออฟฟิศ โดยในปี 2561 เราได้เริ่มใช้เครื่องติดฉลากอัตโนมัติกับกล่องไปรษณีย์ที่ใหญ่เกินกว่าที่เครื่องคัดแยกของเราสามารถรองรับได้ ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถเรียนรู้โครงสร้างของฮับและคลังสินค้าได้จากเซนเซอร์ตรวจจับของหุ่นยนต์ ทำให้เดินบนเส้นทางที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป้าหมายของเราคือการเริ่มใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในภูมิภาค โดยเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรก

การขนส่งกำลังเดินหน้าไปทางไหน?

ปัญหาที่พบบ่อยของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์คือทิศทางในอนาคต ในปัจจุบันการส่งพัสดุกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่ที่เฟดเอ็กซ์ เราเริ่มใช้หุ่นยนต์ในการส่งพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งตามความต้องการของกลุ่มผู้ค้า ไปยังบ้านของลูกค้าในชุมชนเดียวกัน และเมื่อต้นปีที่แล้ว เรายังได้เปิดตัว Roxo หรือหุ่นยนต์ส่งด่วนในวันเดียวภายในสหรัฐอเมริกา

Roxo ถูกออกแบบให้สามารถนำส่งสินค้าขนาดเล็กแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์หรือพิซซ่าก็ตาม แม้ว่า Roxo จะยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างถาวรบนท้องถนนอเมริกา แต่เรามองเห็นแล้วว่า Roxo สามารถนำมาใช้งานในย่านเมืองหลวงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เป็นอย่างดี ในตอนนี้ Roxo สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยบนทางเท้าที่มีสิ่งกีดขวาง แม้ว่าฟังก์ชันต่างๆ จะยังต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับความต้องการด้านการที่แตกต่างกันระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคก็ตาม ซึ่งการปรับปรุงนี้ได้เริ่มทดลองแล้วในประเทศญี่ปุ่น อันเป็นประเทศที่คุ้นชินกับการใช้หุ่นยนต์เพื่อประโยชน์ของชุมชน และเรากำลังวางแผนทดลองใช้ Roxo ในสถานการณ์ใช้งานจริงตามตึกต่างๆ อีกด้วย

วิถีใหม่และการยอมรับ

ในขณะนี้ชุมชนต่างๆ ล้วนเคยเห็นการใช้งานหุ่นยนต์หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน สนามบิน หรือโรงพยายาลก็ตาม แม้หลายคนจะยังรู้สึกไม่คุ้นชิน มีความกังวลด้านความปลอดภัยในการใช้งานหุ่นยนต์เหล่านี้ แต่ในขณะเดียวกันหุ่นยนต์ก็เริ่มเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่งความคุ้นชินจะเป็นกุญแจสำคัญของการยอมรับ และเมื่อผู้คนตอบรับเทคโนโลยีนี้มากขึ้น เราก็จะสามารถเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกภาคส่วนของสังคม


เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยให้บริการรับส่งพัสดุที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ สู่ปลายทางกว่า 220 ประเทศทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส มีเครือข่ายการขนส่งทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศทั่วโลก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในเวลาจำกัด พร้อมทั้งรับประกันการคืนเงินภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด