2563 ราคา ขนเคอรี่เอ็กเพรสใหม่ล่าสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563

บริษัท (ประเทศไทย) ประกาศปรับราคาค่าส่งเคอรี่ Express ค่าบริการใหม่! มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 ในการปรับราคาขนส่งพัสดุครั้งนี้ทาง Kerry


ราคาส่งเคอรี่ kerry 2563 ค่าส่งเคอรี่ ราคาขนส่งพัสดุเคอรี่เอ็กเพรสใหม่ล่าสุด ผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563
อัตราค่าส่ง kerry 2563

ติดต่อและสอบถามสายด่วน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส () เบอร์ 1217

  • ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 22.00
  • ศูนย์บริการเคลมสินค้า วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00

ตรวจสอบและติดตามสถานะพัสดุจัดส่งhttps://th.kerryexpress.com/th/track/

ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ Kerry Expresshttps://th.kerryexpress.com/th/contact/


ราคาขนส่งพัสดุเจ้าอื่น ๆ