เฟดเอ็กซ์ () บริษัทในเครือ () (NYSE: FDX) และผู้ให้บริการพัสดุรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศแต่งตั้ง ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา

นางสาวคาวอล พรีท ประธานบริษัทเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา
นางสาวคาวอล พรีท ประธานบริษัท ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา

ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประธาน คาวอล พรีทดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานอาวุโส ฝ่ายปฎิบัติการ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเหนือและใต้ ของบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ทั้งนี้คาวอลจะขึ้นดำรงตำแหน่งต่อจาก นางสาว คาเรน เรดดิงตัน ผู้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาตั้งแต่ปี 2558 โดยคาเรน ได้ไปดำรงตำแหน่งประธานบริษัทเฟดเอ็กซ์ เอ็กเพรส ประจำภูมิภาคยุโรป และประธานกรรมการบริหารบริษัททีเอ็นทีต่อไป

นางสาวคาวอล พรีท จะมาดูแลงานด้านการและจัดการเชิงองค์กรและฝ่ายปฎิบัติการ รวมถึงบริหารจัดการพนักงานกว่า 40,000 คนใน 103 ประเทศและพื้นที่ธุรกิจที่ประกอบกันเป็นภูมิภาค AMEA ซึ่งนับเป็นเกือบครึ่งของจุดหมายปลายทางการให้บริการของเฟดเอ็กซ์ เอ็กเพรสทั้งหมด

“ผมมีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่คาวอลได้รับตำแหน่งประธานประจำภูมิภาค AMEA และเอเชียแปซิฟิก” นาย ดอน คอลลีแรน ประธานและประธานกรรมการบริหารบริษัทเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส กล่าว “คาวอลมีประสบการณ์อย่างมากในอุตสาหกรรม และมีประสบการณ์ทำงานอย่างยาวนานกับเฟดเอ็กซ์ หลายปีที่ผ่านมานี้ คาวอลได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง รวมถึงได้ช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานให้แก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผมมีความคาดหวังที่จะได้เห็นภูมิภาค AMEA ประสบความสำเร็จภายใต้การดูแลของเธอ และผมขอขอบคุณ คาเรน เรดดินตัน ประธานบริษัทเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งดูแลภูมิภาคยุโรปของเรา”

คาวอลคือตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จผ่านการทำงานกับเฟดเอ็กซ์ โดยเธอเริ่มทำงานกับบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรสตั้งแต่ปี 2540 ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรในประเทศสิงคโปร์ และได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับการเพิ่มบทบาทด้านการประกันคุณภาพการบริการ งานปฎิบัติการภาคพื้นดิน และงานด้านการวางแผนและวิศวกรรมเครือข่ายทางอากาศและภาคพื้นดิน ซึ่งคาวอลได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ได้เข้าถึงตลาดการค้าระดับโลกให้มากยิ่งขึ้น

“ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นผู้นำของทีมที่มากความสามารถและประสบการณ์ ในภูมิภาคใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสทางการค้าและธุรกิจระดับโลก เรายังคงความมุ่งมั่นเดิมคือการส่งมอบพันธสัญญาสีม่วง ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าและเชื่อมชุมชนต่าง ๆ ให้เป็นภูมิภาคเดียวกัน พร้อมกับใช้พลังความสามารถอันแข็งแกร่งของทีมงานเฟดเอกซ์เพื่อทำตามพันธสัญญาสีม่วงที่ให้กับลูกค้าและคู่ค้าในทุกวัน” นางสาว คาวอล พรีท ประธานบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา

เฟดเอกซ์ภาคภูมิใจที่ได้ยึดถือหลักการให้ความสำคัญของคนเป็นอย่างแรก เราได้มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้บริหารของเฟดเอกซ์ทั่วโลกมาจากการเลื่อนตำแหน่งภายในบริษัท