บทความเปิดแนวคิดการให้บริการ อยู่คู่คนไทย ดีเอ็นเอสำคัญของคนไปรษณีย์ในวันที่ต้องเดินหน้าสู้วิกฤต COVID – 19

ซีอีโอ ไปรษณีย์ไทย เปิดโมเดล 5 กลยุทธ์ ในการให้บริการจัดส่งสิ่งของและเครื่องอุปโภคที่จำเป็น ย้ำสิ่งของจัดส่งมากแค่ไหนก็ไม่หวั่น

[บทความ] เปิดแนวคิดการให้บริการ ไปรษณีย์ไทย อยู่คู่คนไทย ดีเอ็นเอสำคัญของคนไปรษณีย์ในวันที่ต้องเดินหน้าสู้วิกฤต COVID – 19

การระบาดของ  ได้ส่งต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจหลายภาคส่วน แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่กลับเติบโตยิ่งขึ้นในช่วงวิกฤต COVID-19 เพราะช่วยอำนวยความสะดวกและลดการปฏิสัมพันธ์แบบซึ่งหน้าของผู้คน เช่น การประชุมคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์ หรือแม้แต่ธุรกิจส่งอาหาร และธุรกิจ ซึ่งเห็นได้ว่า ‘เศรษฐกิจดิจิทัล' เติบโตมากขึ้น โดยข้อมูลจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ (กสทช.) คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในตลาด  ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่า 80%

[บทความ] เปิดแนวคิดการให้บริการ ไปรษณีย์ไทย อยู่คู่คนไทย ดีเอ็นเอสำคัญของคนไปรษณีย์ในวันที่ต้องเดินหน้าสู้วิกฤต COVID – 19

ธุรกิจด้านการขนส่งโลจิสติกส์-ข้อมูลข่าวสาร จึงกลายเป็นฟันเฟืองและตัวกลางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในการขนส่งสิ่งของให้กับผู้คนทั่วประเทศ จำเป็นต้องยึดหลักการจัดส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย ราคาเป็นมิตร และเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด ซึ่งหมายเลขหนึ่งอย่าง ‘ไปรษณีย์ไทย' ก็ยังคงเดินหน้าให้บริการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและส่งต่อความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารของซีอีโอ ‘ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร'

[บทความ] เปิดแนวคิดการให้บริการ ไปรษณีย์ไทย อยู่คู่คนไทย ดีเอ็นเอสำคัญของคนไปรษณีย์ในวันที่ต้องเดินหน้าสู้วิกฤต COVID – 19
นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย เป็นผู้ให้บริการติดต่อสื่อสารของชาติและยังแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ ซึ่ง ไปรษณีย์ไทย ได้วางแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ไว้แล้ว จึงสามารถรับมือกับจำนวนสิ่งของฝากส่งที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการได้ในทุกสถานการณ์ จากยอดปริมาณสิ่งของพัสดุที่เข้ามาในระบบที่เพิ่มขึ้น ไปรษณีย์ไทย จึงยกระดับกลยุทธ์ 5 มิติคุณภาพการบริการ ในดีเอ็นเอคนไปรษณีย์เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุด แบบไม่มีสะดุดให้กับผู้ใช้บริการทุกคน

[บทความ] เปิดแนวคิดการให้บริการ ไปรษณีย์ไทย อยู่คู่คนไทย ดีเอ็นเอสำคัญของคนไปรษณีย์ในวันที่ต้องเดินหน้าสู้วิกฤต COVID – 19

ให้บริการเคียงข้างประชาชนแม้ภาวะวิกฤต

ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤต ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ไปรษณีย์ไทยจึงยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเคียงคู่คนไทยในทุกสถานการณ์ โดยใช้ศักยภาพอำนวยความสะดวก และเกิดความไว้วางใจมากที่สุด

เว้นระยะห่างแต่ยังเคียงข้างคนไทย

หัวใจสำคัญในการให้บริการคือความปลอดภัยและความรวดเร็ว แม้ในสถานการณ์ในภาวะวิกฤต คนไปรษณีย์ยังคงพร้อมให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที และด้วยบทบาทการเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารหลักของชาติ เรายังได้บริการคนไทยทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

‘จริงใจ' เคียงข้างผู้ใช้บริการ

พื้นฐานของธุรกิจบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชนคือ ‘ความจริงใจ' และซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการ ไม่เพียงแค่การทำหน้าที่ให้บริการอย่างดีที่สุด แต่สำหรับคนไปรษณีย์ ยังรวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์และช่วยเหลือชุมชน วิธีคิดเหล่านี้จึงได้หล่อหลอมให้คนไปรษณีย์ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือส่งต่อของบริจาค หรือแม้กระทั่งไปรษณียบัตรส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ แม้จะเป็นภารกิจที่หนักหนาก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างสุดความสามารถ

[บทความ] เปิดแนวคิดการให้บริการ ไปรษณีย์ไทย อยู่คู่คนไทย ดีเอ็นเอสำคัญของคนไปรษณีย์ในวันที่ต้องเดินหน้าสู้วิกฤต COVID – 19

ความเชื่อมั่นคือกุญแจสำคัญในภาวะ COVID-19

‘ความเชื่อมั่นใจ' ของผู้ใช้บริการเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ ดังนั้น ไปรษณีย์ไทย จึงต้องการบริการที่ดีเพื่อรักษาความเชื่อมั่นไว้ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในการให้บริการของคนไปรษณีย์ไทย ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ จะยิ่งย้ำให้เห็นถึงความพร้อมและการเตรียมการที่ดี เพื่อให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นในความปลอดภัย มีมาตรฐาน

เข้าใจผู้ใช้บริการ

การเข้าถึงและเข้าใจผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากผู้ให้บริการ และจะนำไปสู่การมีบริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยไปรษณีย์ไทยเดินหน้าพัฒนาบริการเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสูงสุด ใส่ใจในรายละเอียดเพื่อพัฒนาและส่งมอบบริการที่ดีที่สุด

“การจัดส่งสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ที่มีการเติบโตสูงขึ้นมากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งไปรษณีย์ไทย ได้มีแนวทางรับมือในระยะยาว แต่เชื่อว่าจะยังสามารถรักษาส่วนแบ่งทางได้อย่างแน่นอน ด้วยการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งไปรษณีย์ไทยยังมองถึงความรับผิดชอบและการอยู่เคียงข้างสังคมอีกด้วย”

[บทความ] เปิดแนวคิดการให้บริการ ไปรษณีย์ไทย อยู่คู่คนไทย ดีเอ็นเอสำคัญของคนไปรษณีย์ในวันที่ต้องเดินหน้าสู้วิกฤต COVID – 19

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ การให้บริการส่งหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโดยไม่คิด

[บทความ] เปิดแนวคิดการให้บริการ ไปรษณีย์ไทย อยู่คู่คนไทย ดีเอ็นเอสำคัญของคนไปรษณีย์ในวันที่ต้องเดินหน้าสู้วิกฤต COVID – 19

การเปิดบริการเหมาจ่าย‘ยิ้มสู้-19' ราคาเดียว 19 บาท ทั่วไทย การอำนวยความสะดวกบริการฝากส่งนอกสถานที่ (Pick up ) ผ่านบุรุษไปรษณีย์และรถยนต์รับฝากส่งของไปรษณีย์ไทย การฝากส่งกำลังใจผ่านไปรษณียบัตรให้กับบุคลากรทางการแพทย์และคนที่รัก โดยสามารถขอรับฟรีได้ทั่วประเทศ บริการส่งยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อำนวยความสะดวกประชาชนที่มีโรคประจำตัวรับประทานยาประจำ และลดการแพร่กระจายเชื้อและภาระหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

[บทความ] เปิดแนวคิดการให้บริการ ไปรษณีย์ไทย อยู่คู่คนไทย ดีเอ็นเอสำคัญของคนไปรษณีย์ในวันที่ต้องเดินหน้าสู้วิกฤต COVID – 19
การเปิดบริการเหมาจ่าย‘ยิ้มสู้-19' ราคาเดียว 19 บาท ทั่วไทย

รวมไปถึงโครงการช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิตทางการเกษตร ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดช่วยเหลือเกษตรกร ไปรษณีย์ไทย ยืนยันมั่นใจได้และพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยทุกสถานการณ์ นายก่อกิจ กล่าวสรุป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์ไทย

  • เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
  • Page บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • ทวิตเตอร์ @Thailand_Post
  • ไลน์ออฟฟิเชียล