เจแอนด์ที ไทยแลนด์ ส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 1 ปี ในประเทศไทย

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ ส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 1 ปี ในประเทศไทย
 ( Thailand) หนึ่งในผู้ให้บริการพัสดุด่วนทั่วประเทศไทย ครบรอบ 1 ปี

ไทยแลนด์ ( Thailand) หนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศไทย ครบรอบ 1 ปีของการดำเนินงานในประเทศไทย มุ่งเป้าเปิดรับคู่ค้าทางธุรกิจทุกแพลตฟอร์ม ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่มีผ่านมา 

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ ส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 1 ปี ในประเทศไทย

แนวทางการดำเนินงานของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ จะเพิ่มความรวดเร็วและเน้นคุณภาพในการบริการพัสดุให้ลูกค้า ถือคติว่า ส่งง่าย นำจ่ายรวดเร็ว อีกทั้งชูจุดแข็งเดิมที่มีอยู่ คือ เปิดบริการ 365 วันทั้งปี ไม่เว้นแม้วันหยุด และพร้อมจะดำเนินตามเป้าหมายสูงสุดของบริษัท คือ ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทขนส่งพัสดุด่วนอันดับ 1 ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ ส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 1 ปี ในประเทศไทย

โดยเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ มีหน้าร้านสาขาที่ให้บริการมากกว่า 1000 สาขาทั่วประเทศ ครอบคลุมทุก 928 อำเภอ ยังรวมไปถึงศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้าที่มีมากกว่า 15 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นสัดส่วนกว่า 100 % ที่ดำเนินการบริหารงานเองทั้งหมด

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ ส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 1 ปี ในประเทศไทย

และในโอกาสครบรอบ 1 ปีในประเทศไทย จึงถือโอกาสนี้ตอบแทนคืนสังคม สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยขยายพื้นที่เป็นวงกว้างมากขึ้น ทำให้อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสตามโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการ และในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ บุคลากรทางการแพทย์เปรียบเสมือนทัพหน้าที่กำลังรวมพลังกันต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสวัสดิภาพของทุกคน

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ ส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 1 ปี ในประเทศไทย

ถึงแม้ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ จะไม่สามารถเป็นทัพหน้าร่วมสู้ได้ เฉกเช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์ จึงขอใช้ศักยภาพที่มีทั้งหมดในตอนนี้ช่วยเหลือสังคมในด้านที่พอจะสามารถช่วยเหลือได้ 

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ ส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 1 ปี ในประเทศไทย

ในนามตัวแทนของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ ร่วมส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจโดยการบริจาคอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดให้กับโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการคืนกำไรให้กับลูกค้าอีกด้วย โดยหั่นราคาค่าขนส่งลงมา เริ่มต้นเพียง 19 บาทเท่านั้น!

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ ส่งต่อความห่วงใยสู่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 1 ปี ในประเทศไทย

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และมีแผนรับมืออย่างเต็มที่ มอบความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการว่า เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ สามาถให้บริการรับ-ส่งพัสดุได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามปกติ และขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทยและนานาประเทศทั่วโลกรวมพลังต่อสู้เพื่อเอาชนะวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมๆ กัน