บริษัทในเครือ  นามว่า  ()

Kerry Logistics Network ในนาม KMTL ได้รับใบรับรองให้บริการท่าเรือบกในประเทศพม่าอย่างเป็นทางการ
Kerry Logistics Network ในนาม KMTL ได้รับใบรับรองให้บริการท่าเรือบกในประเทศพม่าอย่างเป็นทางการ

 มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึง KMTL ได้รับ “ใบรับรองท่าเรือบก – Dry Port Certificates” จากพม่า ให้ดำเนินงานในประเทศพม่าอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เป็นต้นไป

Kerry Logistics Network ในนาม KMTL ได้รับใบรับรองให้บริการท่าเรือบกในประเทศพม่าอย่างเป็นทางการ