เปิดไอเท่มมาตรฐานความปลอดภัยตลอดเส้นทางไปรษณีย์ไทย

ยืนหนึ่งไทย “ส่งด่วน มั่นใจ ทั่วไทย ทั่วโลก”

ไปรษณีย์ไทยยืนหนึ่งโลจิสติกส์ไทย ส่งด่วน มั่นใจ ทั่วไทย ทั่วโลก มาตรฐานความปลอดภัยตลอดเส้นทางขนส่งไปรษณีย์ไทย

หากพูดถึงผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ชั้นนำของไทย ทุกคนต้องรู้จัก ‘ไปรษณีย์ไทย' อย่างแน่นอน เชื่อว่าหลายคนจะต้องอยากทราบว่า ผู้นำทางด้านโลจิสติกส์ของไทยอย่างไปรษณีย์ไทยนั้นมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของสิ่งของฝากส่งอย่างไรบ้าง

ไปรษณีย์ไทยยืนหนึ่งโลจิสติกส์ไทย ส่งด่วน มั่นใจ ทั่วไทย ทั่วโลก มาตรฐานความปลอดภัยตลอดเส้นทางขนส่งไปรษณีย์ไทย

สแกนบัตรประชาชนของผู้ฝากส่ง

ที่หน้าเคาน์เตอร์ของที่ทำการไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่รับฝากจะขอความร่วมมือให้แสดงบัตรประชาชนก่อนฝากส่งสิ่งของทุกครั้ง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย

ไปรษณีย์ไทยยืนหนึ่งโลจิสติกส์ไทย ส่งด่วน มั่นใจ ทั่วไทย ทั่วโลก มาตรฐานความปลอดภัยตลอดเส้นทางขนส่งไปรษณีย์ไทย

ติดตั้ง GPS ติดตามรถขนส่งไปรษณีย์ทุกคัน และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

สิ่งของฝากส่งจะถูกส่งต่อไปยังปลายทางด้วยรถขนส่งไปรษณีย์ที่มีการติดตั้งระบบ GPS ทุกคัน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาพัสดุสูญหายในเส้นทางไปรษณีย์ และยังติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วบริเวณศูนย์ไปรษณีย์และที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งอีกด้วย

ไปรษณีย์ไทยยืนหนึ่งโลจิสติกส์ไทย ส่งด่วน มั่นใจ ทั่วไทย ทั่วโลก มาตรฐานความปลอดภัยตลอดเส้นทางขนส่งไปรษณีย์ไทย

ระบบคัดแยกสุดทันสมัย

การขนส่งโลจิสติกส์นั้น การคัดแยกนับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการสิ่งของเพื่อให้สิ่งของถูกส่งไปยังปลายทางที่แม่นยำ ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้มีการติดตั้งเครื่องคัดแยกพัสดุแบบกล่อง (Cross Belt Sorter)ณ ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา และศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ที่มีประสิทธิภาพในการคัดแยกสิ่งของได้กว่า 6,500,000 ชิ้นต่อเดือน สามารถรองรับปริมาณงานได้มากถึง 13,000,000 ชิ้นต่อเดือน และยังอยู่ระหว่างการติดตั้งให้ครบทุกศูนย์ไปรษณีย์ ทำให้ในการคัดแยกสิ่งของนั้นมีความแม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสิ่งของถูกส่งถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย

ไปรษณีย์ไทยยืนหนึ่งโลจิสติกส์ไทย ส่งด่วน มั่นใจ ทั่วไทย ทั่วโลก มาตรฐานความปลอดภัยตลอดเส้นทางขนส่งไปรษณีย์ไทย

ส่งของมีค่าต้องซื้อประกัน

เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับมีความมั่นใจในการฝากส่งสิ่งของ ไปรษณีย์ไทยจึงขอความร่วมมือผู้ส่งสิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่น ทองคำ จิวเวลรี่ ทองคำขาว เพชร พลอย เครื่องเงิน ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการหุ้มห่อก่อนทำการฝากส่งทุกครั้ง และจะต้องฝากส่งผ่านบริการ EMS และรับประกันเท่านั้น สำหรับสิ่งของต้องห้ามฝากส่ง ได้แก่สิ่งมีชีวิต สิ่งเสพติด วัตถุลามกอนาจาร วัตุระเบิด วัตถุไวไฟ อาวุธปืนและกระสุน สิ่งโสโครกหรือมีพิษ ธนบัตร สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์ และตัวอ่อนมนุษย์หรือเซลล์สืบพันธุ์ ขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามกฎระเบียบการฝากส่งสิ่งของผ่านไปรษณีย์อย่างเคร่งครัด

ไปรษณีย์ไทยยืนหนึ่งโลจิสติกส์ไทย ส่งด่วน มั่นใจ ทั่วไทย ทั่วโลก มาตรฐานความปลอดภัยตลอดเส้นทางขนส่งไปรษณีย์ไทย

การันตีมาตรฐานระดับโลกในทุกขั้นตอน

ไปรษณีย์ไทยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อพัฒนาบริการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ในการฝากส่งสิ่งของไปยังต่างประเทศทางอากาศ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิของไปรษณีย์ไทยยังเป็นผู้ให้บริการเดียวที่ได้รับรองมาตรฐาน ‘การไปรษณีย์ควบคุม' จากสถาบันการบินพลเรือน หรือ ICAO (ไอเคโอ) ที่ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งของพัสดุทุกชิ้นจะถึงปลายทางต่างประเทศด้วยความรวดเร็ว


นายกาหลง ทรัพย์สะอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยยึดหลักคุณภาพบริการตามระบบควบคุมมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่จะพัฒนาบริการขนส่งให้รวดเร็ว ปลอดภัย ได้ ลดข้อผิดพลาดในด้านความล่าช้า เสียหาย และสูญหายที่เกิดขึ้นในระบบการให้บริการ รวมไปถึงยกระดับคุณภาพบริการทั้งการรับฝาก การส่งต่อ และการนำจ่าย อาทิ การส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น และยังยกระดับมาตรฐานการส่งสิ่งของให้มีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ และมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการขนส่งโลจิสติกส์ของไปรษณีย์ไทยมากยิ่งขึ้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th