(FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศเปิดตัวศูนย์บริการครบวงจรแห่งใหม่ 3 สถานี ในกรุงเทพฯ โดยศูนย์บริการแห่งใหม่เหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริการของเฟดเอ็กซ์ทั้งในภาคกลาง ทั่วประเทศไทยและในต่างประเทศ

เฟดเอ็กซ์เปิดตัวศูนย์บริการครบวงจรใหม่ 3 ศูนย์ในกรุงเทพ

ศูนย์บริการครบวงจรแห่งใหม่ตั้งอยู่ใน 3 เขตคือ หลักสี่ บางนาและพระราม 3 โดยศูนย์บริการในเขตพระราม 3 มีการรับ-ส่งพัสดุจำนวนมากที่สุดกว่า 7,500 ชิ้นต่อวัน มีขนาดกว้าง 3,300 ตารางเมตร และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีพนักงานปฎิบัติการ 180 คน พร้อมรถยนต์ขนส่งพัสดุกว่า 93 คัน

ศูนย์บริการในเขตหลักสี่ มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 8,000 ตารางเมตร มีรถยนต์ขนส่งพัสดุทั้งหมด 66 คัน โดยศูนย์บริการฯ สามารถจัดการพัสดุได้มากกว่า 1,900 ชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการส่งพัสดุที่ยืดหยุ่น อย่างการจัดส่งรอบดึกอีกด้วย

ศูนย์บริการในเขตบางนา มีขนาดกว้าง 6,200 ตารางเมตร เป็นศูนย์หลักในการจัดการรับส่งพัสดุแบบเทกองทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ศูนย์บริการฯ ยังสามารถจัดการพัสดุธรรมดาได้มากกว่า 5,500 ชิ้นต่อวัน  และจัดส่งสินค้าครอบคลุม 26 รหัสไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุร

ศูนย์บริการครบวงจรแห่งใหม่ทั้งหมดในกรุงเทพฯ ของเฟดเอ็กซ์ มาพร้อมเครื่องเอกซเรย์สแกนเนอร์สำหรับพัสดุทั้งขาเข้าและขาออก เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง จังหวัดกรุงเทพมหานครสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นอันดับสามของประเทศ ด้วยอุตสาหกรรมและการคมนาคมที่สร้างรายได้ให้จังหวัดกว่า 543,708 ล้านบาท จัดเป็นรายได้กว่าร้อยละ 30.8 ของพื้นที่


บริษัท เฟดเอ็กซ์ มีความมุ่งมั่นสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจ เพื่อการเชื่อมต่อด้านการขนส่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น และสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่หลากธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่ รวมทั้งธุรกิจนำเข้าและสินค้า