เฟดเอ็กซ์  (FedEx) บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศเปิดตัวสถานีบริการครบวงจรแห่งใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยสถานีบริการแห่งใหม่นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริการของเฟดเอ็กซ์ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วประเทศไทย

เฟดเอ็กซ์เปิดตัวศูนย์บริการครบวงจร นครราชสีมา เพิ่มความสะดวกสะบายแก่ลูกค้าทั้งภูมิภาค
นายพีรพัฒน์ ทะละวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการ บริษัท (แถว 2 ที่ 10 จากซ้าย) พร้อมพนักงานเฟดเอ็กซ์ร่วมพิธีเปิดสถานีบริการ จังหวัดนครราชสีมา

สถานีบริการแห่งใหม่นี้เป็นศูนย์รวมคลังและศูนย์คัดแยกพัสดุของเฟดเอ็กซ์และทีเอ็นทีเข้าด้วยกัน ทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสถานีบริการแห่งใหม่นี้มีขนาด 1,277 ตารางเมตร โดยเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถจัดการพัสดุได้มากกว่า 1,000 ชิ้นต่อวัน

จังหวัดนครราชสีมา เป็นเกตเวย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์สำคัญในแผนของรัฐบาลที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน  

ธุรกิจโลจิสติกส์ ถือเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา เพราะสามารถส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอุตสหกรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมามีโรงงานอยู่ทั้งหมด 7,513 แห่ง สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมให้แก่จังหวัดคิดเป็นมูลค่ากว่า 264,964 ล้านบาท และรองรับตู้คอนเทนเนอร์กว่า 300,000 ตู้ต่อปี