เฟดเอ็กซ์  (FedEx) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศเปิดตัวสถานีบริการครบวงจรแห่งใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยสถานีบริการแห่งใหม่นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริการของเฟดเอ็กซ์ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วประเทศไทย

เฟดเอ็กซ์เปิดตัวศูนย์บริการครบวงจร นครราชสีมา เพิ่มความสะดวกสะบายแก่ลูกค้าทั้งภูมิภาค
นายพีรพัฒน์ ทะละวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย (แถว 2 ที่ 10 จากซ้าย) พร้อมพนักงานเฟดเอ็กซ์ร่วมพิธีเปิดสถานีบริการ จังหวัดนครราชสีมา

สถานีบริการแห่งใหม่นี้เป็นศูนย์รวมคลังสินค้าและศูนย์คัดแยกพัสดุของเฟดเอ็กซ์และทีเอ็นทีเข้าด้วยกัน ทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสถานีบริการแห่งใหม่นี้มีขนาด 1,277 ตารางเมตร โดยคลังสินค้าเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถจัดการพัสดุได้มากกว่า 1,000 ชิ้นต่อวัน

จังหวัดนครราชสีมา เป็นเกตเวย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์สำคัญในแผนของรัฐบาลที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน  

ธุรกิจโลจิสติกส์ ถือเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา เพราะสามารถส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอุตสหกรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะธุรกิจการผลิตได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมามีโรงงานอยู่ทั้งหมด 7,513 แห่ง สร้างมวลรวมให้แก่จังหวัดคิดเป็นมูลค่ากว่า 264,964 ล้านบาท และรองรับตู้กว่า 300,000 ตู้ต่อปี