ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านบริการ ขยายความร่วมมือเป็นปีที่ 6 กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานให้แก่เยาวชน 31 คนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พนักงานของดีเอชแอลที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครได้จัดค่ายฝึกอบรม 3 วัน ภายใต้ชื่อ  First Jobbers Camp โดยมีเยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ ที่บางปู-สมุทรปราการ หาดใหญ่-สงขลา หนองคาย เชียงราย และภูเก็ต เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้

image006

DHL First Jobbers Camp ริเริ่มขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  ของกลุ่มบริษัท ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ซึ่งเป็นหนึ่งในสามโครงการเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ  ค่ายฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโอกาสด้านการศึกษา เพิ่มทักษะการหางานสำหรับเยาวชน และเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่21 สำหรับกลุ่มคนที่เริ่มทำงานเป็นครั้งแรก ()  โดยการฝึกอบรมที่จัดขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงาน 50 คนจาก, ดีเอชแอล , ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง และ ในประเทศไทย  เนื้อหาการฝึกอบรมมุ่งเน้นทักษะในการติดต่อสื่อสารและการทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนที่เข้าร่วมเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานและการเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ

4 re

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้โครงการ GoTeach เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานทำสำหรับเยาวชนที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ  ในการจัดค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้ พนักงานของดีเอชแอลในประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อดูแลและให้ความรู้แก่เยาวชน  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อาสาสมัครของดีเอชแอล ประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 259 คนได้เข้าร่วมโครงการ และเยาวชน 627 คนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้  นอกเหนือจากโครงการ GoTeach แล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการดำเนินโครงการ GoGreen (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) และ GoHelp (การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ และการฟื้นฟู)

3 re

นางปาริชาติ ประมุขกุล รองประธานฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการGoTeach มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเติมเต็มศักยภาพของเด็กและเยาวชน ด้วยการพัฒนาวิธีคิด ทักษะการใช้ชีวิต และความสามารถในการดำเนินการตามความมุ่งหวัง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้แก่เยาวชนเหล่านี้ ดีเอชแอล ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราในการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นสำหรับการหางานและการทำงานในอนาคต เยาวชนเหล่านี้มีศักยภาพสูง และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนในการพัฒนาขีดความสามารถ ก้าวตามความฝันของพวกเขา และเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในอนาคต”

2 re

มร. เควิน เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล เชน กล่าวว่า “สี่กลุ่มธุรกิจของดีเอชแอลได้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ด้วยความเชื่อที่ว่าประเทศไทยต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  และที่สำคัญก็คือ เยาวชนจำเป็นที่จะต้องมองเห็นคุณค่าของตนเอง ด้วยเหตุนี้ดีเอชแอลไม่เพียงแค่จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเท่านั้น แต่พนักงานของเรายังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต  เราหวังว่าการแนะแนวด้านอาชีพของเราจะช่วยให้เยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันและเพิ่มความมั่นใจในการทำงานในอาชีพที่ต้องการ”

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “เราขอขอบคุณโครงการค่ายฝึกอบรม DHL  ที่จัดขึ้นโดยดีเอชแอล ประเทศไทย ซึ่งช่วยให้เยาวชนที่เข้าร่วมมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการทำงานในอาชีพที่ใฝ่ฝันท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดแรงงาน  เยาวชนของเราที่ประสบความสำเร็จในการทำงานได้กลับมาเยี่ยมเยียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและบอกเล่าประสบการณ์ร่วมกับคนอื่นๆ ที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเยาวชนของเรา  ดีเอชแอลนอกจากจะให้ทักษะด้านความรู้แล้ว ยังช่วยเสริมสร้างทักษะด้านอารมณ์ให้แก่เยาวชน เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเอาใจใส่ต่อผู้อื่น  การช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือค่านิยมหลักที่เราได้รับจากการเป็นผู้ให้ของดีเอชแอล”

นางสาวหลิว เยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “โครงการ DHL First Jobbers Camp 2019 เปิดโอกาสให้พวกเราได้ค้นหาตัวเองผ่านการลงมือทำและการฝึกอบรมจากพี่ๆ ทีมดีเอชแอล ยิ่งไปกว่านั้นคือการได้เรียนรู้มุมมองความคิดจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในโลกการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลาส “Inspiring session” การได้เจอผู้บริหารดีเอชแอล เป็นอีกเรื่องดีๆ ในชีวิตของเรา ที่นอกจากจะได้รับความรู้และคำแนะนำดีๆ แล้วยังได้รับพลังบวกที่เปี่ยมล้น และความเชื่อมั่นในตัวพวกเราทุกคนว่าจะทำตามความฝันได้สำเร็จ ขอขอบคุณทีมงานดีเอชแอลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวพวกเราตลอดระยะเวลาสามวันที่ผ่านมานี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางดีเอชแอลจะจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไปเพื่อให้น้องๆ SOS ได้รับโอกาสดีๆ แบบเดียวกันนี้ในปีต่อๆ ไป”