วิทยาลัยและเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมแข่งขัน “ Supply Chain Challenges Season 2” การพัฒนาทักษะความคิดในการจำลองสถานการณ์การบริหาร (Management Simulation) ในระดับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

[แข่งขัน] โลจิสติกส์ ศรีปทุม จัดกิจกรรม BeerGame Supply Chain Challenges Season 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น.
ณ ห้อง Convention Room 1-2 ชั้น 4 อาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ทีมชนะเลิศ/รองชนะเลิศ อันดับ1 และ 2 จะได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร
ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร รวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

สมัครได้ที่ : http://bit.ly/LSC-BeerGame2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 02-579-1111 ต่อ 1518