เฟดเอ็กซ์ บริษัทชั้นนำระดับโลก เปิดตัว เม็ดแพค วิค (Medpak VIoC) โซลูชั่น Cold Chain หรือเครื่องมือบริการด้านที่สามารถรักษาระดับอุณหภูมิของระหว่างการขนส่ง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากจะสามารถรักษาระดับอุณหภูมิไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความคุ้มค่าในการขนที่ต้องควบคุมอุณภูมิให้กับลูกค้ามากขึ้นอีกด้วย

เฟดเอ็กซ์ เปิดตัวโซลูชั่นห่วงโซ่ความเย็น นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในเอเชียแปซิฟิก คำตอบใหม่สำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Healthcare)
นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในเอเชียแปซิฟิก คำตอบใหม่สำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Healthcare)

เม็ดแพค วิค เป็นห่อพัสดุรักษาอุณภูมิที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ โดยมาพร้อมกับฉนวนสุญญากาศกันความร้อนที่ช่วยลดการใช้พลังงาน (Vacuum Insulated Panels – VIP) และสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material – PCM)  ผ่านการรับรองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง ( International Safe Transit Association – ISTA 7D 

โดยห่อพัสดุสามารถรักษาอุณภูมิได้นานถึง 96 ชั่วโมง สามารถรองรับทุกสถานการณ์ไม่คาดฝัน เหมาะกับการใช้ขนส่งพัสดุประเภทเวชภัณฑ์ ที่ต้องรักษาอุณภูมิอย่างเข้มงวด นวัตกรรมใหม่นี้มาพร้อม

เทคโนโลยี ® ที่มีเซนเซอร์สถานะการขนส่งของสินค้า โดยสามารถตรวจสอบสภาพสินค้าที่อยู่ในระหว่างการจัดส่ง รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนสภาวะผิดปกติที่จะส่งต่อสินค้า อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่เหนือความคาดหมาย