บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขยายจุดให้บริการไปรษณีย์ ณ สถานีบริการน้ำมัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการฝากส่งสิ่งของได้แบบครบวงจร รวมทั้งใช้บริการฝาก-โอนเงิน ชำระค่าสาธารณูปโภค ตั้งเป้าขยายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ            

ไปรษณีย์ไทย (thailandpost) สุดแนวเพิ่มจุดให้บริการส่งของที่ปั๊มน้ำมันได้แล้ว!
ไปรษณีย์ไทย สุดแนวเพิ่มให้บริการส่งของที่ปั๊มน้ำมันได้แล้ว!

จุดเด่นของบริการ บริการส่งของที่ปั๊มน้ำมัน

 • บริการฝากส่งสิ่งของแบบครบวงจร
 • บริการทาง รับชำระค่าสาธารณูปโภค
 • บริการจำหน่ายไปรษณีย์และสิ่งสะสม จำนวน 14 แห่ง
  • สถานีบริการน้ำมัน ปตท. รามอินทรา กม.11
  • สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บรมราชชนนี (ขาเข้า)
  • สถานีบริการน้ำมัน บางจาก บางจาก เทียนทะเล
  • สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บัวทองเคหะ จ.นนทบุรี
  • สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ราชพฤกษ์ 3 จ.นนทบุรี
  • สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เภตรา จ.ปทุมธานี
  • สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เมืองใหม่ จ.สมุทรสาคร
  • สถานีบริการน้ำมัน ปตท. โคกกรวด จ.นครราชสีมา
  • สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ด่านเกวียน จ.นครราชสีมา
  • สถานีบริการน้ำมัน ปตท. รัตนวาปี จ.หนองคาย
  • สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
  • สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บ้านทุ่ง จ.แพร่
  • สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สันกำแพง จ.เชียงใหม่
  • และสถานีบริการน้ำมัน บางจาก เทพรัตน กม. 16 จ.สมุทรปราการ      

นอกจากการให้บริการไปรษณีย์แบบครบวงจรแล้ว เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ ณ สถานีน้ำมัน บางแห่งข้างต้น ยังจะเป็นร้านโมเดลต้นแบบที่รวบรวมและกระจายสินค้าชุมชน สินค้าจากโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข สินค้าโอทอป และ เอสเอ็มอี รวมไปถึงผักและผลไม้ตามฤดูกาล ที่จะสลับหมุนเวียนมาจำหน่ายให้ผู้ใช้บริการสถานีน้ำมัน

และผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยได้ร่วมกันอุดหนุนสินค้าจากผู้ผลิตหรือเกษตรกร รวมไปถึงการสั่งซื้อผ่านช่องทาง (www.thailandpostmart.com) ที่จะสามารถเลือกมารับสินค้าได้ ณ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ในสถานีบริการน้ำมันได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดจุดให้บริการไปรษณีย์ รวมถึงเวลาทำการของเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandpost.co.th