ผู้นำระดับโลกด้านด่วนระหว่างประเทศในเครือดอยช์โพสต์ ดีเอชแอล เปิดตัวโครงการ  โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหญิงในอุตสาหกรรมที่มีบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รวมทั้งส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในเครือบริษัทฯ

โครงการ DHL4Her มีเป้าหมายในการปรับปรุงศักยภาพของบริษัท ด้วยการสนับสนุนบุคลากรหญิงทำงานในทุกระดับขององค์กร ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมมากขึ้นภายในองค์กร

DHLE Thailand MD Chananyarak Resize

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เราประสบความสำเร็จอย่างมากในการผลักดันให้เกิดความหลากหลายในองค์กร โดยปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรหญิงมากกว่า 50% ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทย โดยรวมแล้วบุคลากรหญิงคิดเป็นสัดส่วน 42% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร และหลายคนมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยได้เลื่อนตำแหน่งจากหัวหน้างานไปสู่ผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ เราจะยังคงดำเนินโครงการ DHL4Her อย่างต่อเนื่องเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางเพศ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะ และเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรหญิงเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน”

ด้วยความมุ่งมั่นของเครือบริษัท ดอยช์โพสต์ ดีเอชแอล ในการเป็นนายจ้างระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจจากบุคลากรหญิง โครงการ DHL4her มุ่งเน้นภารกิจหลัก 3 ประการดังต่อไปนี้:

DHL Express DHL4Her Resize
  • #Inspire สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้บุคลากรหญิงฉายแววโดดเด่นมากขึ้นใน  Express และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในบทบาทของผู้นำหญิงยุคใหม่ในองค์กร
  • #Connect เชื่อมโยง ผ่านเครือข่าย DHL Women's Network ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และผลักดันในการสรรหาบุคลากรหญิงมากขึ้น
  • #Develop พัฒนา การให้โอกาสแก่ผู้หญิงในการฝึกฝนความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยการให้คำแนะนำและการฝึกสอนแบบตัวต่อตัว

ด้วยพนักงานราว 520,000 คนทั่วโลก เครือบริษัท ดอยช์โพสต์ ดีเอชแอล เป็นหนึ่งในบริษัทนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทฯ มองว่าความหลากหลายทางความคิดและการยอมรับความแตกต่างมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างบุคลากรในอนาคต

ปัจจุบันสัดส่วนของผู้บริหารหญิง (ระดับสูงและระดับกลาง) อยู่ที่ 21.5% และสัดส่วนของผู้บริหารหญิงที่เป็นคณะกรรมการบริหารสูงกว่า 40.0%  ส่วนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บุคลากรหญิงครองสัดส่วน 30.0% ของพนักงานทั้งหมดในเครือบริษัทฯ

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บุคลากรหญิงได้สร้างผลงานโดดเด่นให้กับเครือบริษัทฯ ของเรามากมาย เราจึงมุ่งมั่นในการสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและชื่นชมความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากบุคลากรเหล่านี้ โครงการDHL4Her ได้แสดงความยินดีกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาควบคู่ไปกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรทั้งหญิงและชายในการหาโอกาสพัฒนาเส้นทางอาชีพร่วมกันไปกับเรา” ชนัญญารักษ์ กล่าว

DHL Express เป็นองค์กรในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ โดย DHL Express เป็นหนึ่งในบริษัทนายจ้างระดับชั้นนำของประเทศ และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม จากรางวัลมากมายที่ได้รับ เช่น Best Employer 2018 จาก Aon Hewitt, Great Place to Work® 2018 จากGreat Place to Work Institute และ Employer Award 2019 จาก Top Employers Institute

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.dhltoyou.com

Related Posts