กรมส่งเสริมอุตสาหกรรรม กอง จัดกิจกรรมให้นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สมัครเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ Innovation Award 2019

[ประกวด] ผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ "Logistics Innovation Award 2019"

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีและปริญญาโท
  2. แต่ละทีม มีสมาชิกได้จำนวน 1-3 คน
  3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
  4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีการลอกเลียนมาจากผลงานอื่น จะถือว่าการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรรม กองโลจิสติกส์ เบอร์ติดต่อโทร 02-202-4540