(สค.)  เปิดรับสมัครผู้ให้บริการเข้าประกวด รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ ELMA 2019

ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 

  • 4 สาขา ได้แก่ 
    • 1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation
    • 2. สาขาผู้ให้บริการ (Warehousing Services) 
    • 3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือตัวแทนออกของ (International Forwarding Services Customs Services)
    • และ 4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services :)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tradelogistics.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 083 023 1771 

E-mail: elmaaward@gmail.com ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2562