กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ให้บริการโลจิสติกส์เข้าประกวด รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี2562 (Excellent Award 2019) หรือ ELMA 2019

ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 

  • 4 สาขา ได้แก่ 
    • 1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ( Services) 
    • 2. สาขาผู้ให้บริการ (Warehousing Services) 
    • 3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือของ (International Forwarding Services or Customs Brokerage Services)
    • และ 4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ( Services :3PL)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tradelogistics.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 083 023 1771 

E-mail: elmaaward@gmail.com ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

Related Posts