กรมส่งเสริม (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ให้บริการเข้าประกวด รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ 

ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 

  • 4 สาขา ได้แก่ 
    • 1. สาขาผู้ให้บริการสินค้า (Transportation
    • 2. สาขาผู้ให้บริการ ( Services) 
    • 3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือของ (International Freight Forwarding Services Customs Brokerage Services)
    • และ 4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services :3PL)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tradelogistics.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 083 023 1771 

E-mail: elmaaward@gmail.com ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2562