ส () มีช่วยให้เรื่องส่งของง่ายขึ้น

จุดเด่นแอพพลิเคชั่น เอ็กซ์เพรส (Best )

[แอพพลิเคชั่น] เบสท์ เอ็กซ์เพรส (Best Express)
[แอพพลิเคชั่น] เบสท์ เอ็กซ์เพรส (Best Express)
  • เช็คสถานะพัสดุได้ง่ายดาย
  • เลือกบุ๊คกิ้งล่วงหน้าให้พนักงานไปรับพัสดุถึงบ้านได้ ฟรี
  • ค้นหาจุดบริการใกล้บ้านคุณ
  • ตรวจสอบอัตราก่อนส่งได้

โหลดแอพพลิเคชั่นเบสท์ เอ็กซ์เพรส (Best Express)

สอบถามบริการเพิ่มเติม เบสท์ เอ็กซ์เพรส เบอร์ 02 108 8000 หรือทางเว็บไซต์ –www.best-inc.co.th