() คว้าอันดับ 10 ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 19 จากผลการสำรวจของนิตยสารฟอร์จูน (FORTUNE) ในปีนี้เฟดเอ็กซ์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 10 ของบริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกเป็นเวลา 15 ปี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 9 ประการที่เกี่ยวกับฐานะทางและชื่อเสียงขององค์กร

นิตยสารฟอร์จูน ร่วมกับ เฮย์ กรุ๊ป เริ่มทำการสำรวจราว 1,500 บริษัท

เพื่อจัดอันดับรายชื่อบริษัทในฟอร์จูน 1,000 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ วัดจากรายได้ และบริษัทที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ในการจัดทำฐานข้อมูลฟอร์จูนทั่วโลกจำนวน 500 บริษัทที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป

จากนั้นจะคัดเลือก 15 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละธุรกิจจากทั่วโลกและ 10 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละธุรกิจในสหรัฐฯ โดยทำการสำรวจทั้งหมด  680 บริษัท จาก 29 ประเทศทั่วโลก จากนั้นจึงให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ รวมถึงนักวิเคราะห์ได้ร่วมลงคะแนนให้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีทั้งหมด 52 อุตสาหกรรม เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 9 ประการ

โดยจะพิจารณามูลค่าการลงทุนจนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม คะแนนของบริษัทจะต้องติดอันดับในครึ่งบนของการสำรวจในกลุ่มธุรกิจนั้นๆ จึงจะติดในรายชื่อบริษัทที่ได้รับการยกย่อง

รายชื่อทั้งหมดของบริษัทที่ติดอยู่ในการจัดอันดับได้ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสารฟอร์จูนฉบับเดือนกุมภาพันธ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของการจัดอันดับ “บริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลก” สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ – http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/

เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยให้บริการรับที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ สู่ปลายทางกว่า 220 ประเทศทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส มีเครือข่ายการขนส่งทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ ทั่วโลกเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในเวลาจำกัด พร้อมทั้งรับประกันการคืนเงินภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด