บริการ Bank@post ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านไปรษณีย์

() จับมือ () ให้บริการรับฝากเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทั่วประเทศกว่า 900 แห่ง ฝากเงินได้สูงสุดต่อรายการ 30,000 บาท และสูงสุดต่อวัน 60,000 บาท

ไปรษณีย์จับมือ SCB บริการฝากเงินสดเข้าบัญชี

โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีสาขา หรือตู้ฝากเงิน (CDM) ของธนาคารไทยพาณิชย์ให้บริการอยู่ ด้วยช่องทางให้บริการใหม่ในการฝากเงินสดเขาบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ กับบริการทำธุรกรรมทางผ่านตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent)

โดยคิดค่าธรรมเนียมพิเศษในช่วงเปิดตัวเพียงรายการละ 10 บาท จากปกติ 20 บาท ไปจนถึง 31 มีนาคม 2562

เงื่อนไขและข้อกำหนด SCB

  • บัญชีปลายทางที่รับเงิน ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
  • ฝากได้สูงสุด 30,000 บาทต่อรายการ สูงสุด 60,000 บาทต่อวัน ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ
  • ให้บริการตามเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์แต่ละสาขา (เวลา 8.30-15.30 น.)

สี่งที่ต้องเตรียมสำหรับใช้บริการ เลขที่บัญชีเงินฝาก (สามารถฝากได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน) และเงินสด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th