ศิริราชเปิดบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ตามแนวคิด Leanโครงการศิริราชก้าวไกล ร่วมมือกับบริษัท จำกัด  

ให้บริการจัดส่งยาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชทั่วประเทศไทย ในรูปแบบ  “One Stop Service” รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานสากล เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่นำปัญหาที่เกิดจากงานประจำมาปรับปรุงตามแนวคิด   

โดยศึกษาจากจำนวนผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ส่งผลถึงความแออัด จนทำให้เกิดการรอคอยในการรับยา ชำระค่าบริการ กว่าจะได้กลับบ้านก็หมดเวลาไปเกือบครึ่งวัน   

จากผลการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อลดความสูญเปล่าตามแนวคิด Lean จึงเกิดโครงการ “ศิริราชก้าวไกล ส่งยาทั่วไทย ทางไปรษณีย์” ใช้บริการจัดส่งยาแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ หรือ EMS ส่งด่วนทั่วไทย

ขั้นตอนการให้บริการแบบครบวงจร  “หลังเข้ารับการตรวจรักษาและได้รับใบสั่งยาจากแพทย์แล้ว ผู้ป่วยสามารถขอเข้าร่วมรับยาทางไปรษณีย์ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ติดต่อ
  • ที่เคาน์เตอร์ให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ (ตรงข้ามเคาน์เตอร์ออกใบนัดผู้ป่วย) หน่วยตรวจอายุรศาสตร์ชั้น 2 ห้อง 210 ตึกผู้ป่วยนอก 
 2. ผู้ป่วย
  • กรอกใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมการจัดส่งยาทางไปรษณีย์พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง
 3. เภสัชกรประเมินการใช้ยาของผู้ป่วย
  • อธิบายยาที่ผู้ป่วยได้รับ และให้ตารางการรับประทานยาแก่ผู้ป่วย พร้อมให้เอกสารใบยืนยันการรับยาทางไปรษณีย์ที่มีหมายเลขพัสดุ 13 หลัก 
 4. ผู้ป่วยชำระเงิน
  • ค่ายา และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ราคา 150 บาท  
 5. รับยาตามที่อยู่ที่ระบุ
  • โดยจัดส่งยาทางด่วนพิเศษในประเทศ หรือ EMS ส่งด่วนทั่วไทย ภายใน 1-3 วัน ทำการ นับจากวันที่ตรวจเสร็จ”
 6. ผู้ที่จะเข้ามารับบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ต้องได้รับการประเมินจากเภสัชกรในการใช้ยาว่าสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและ ปลอดภัย  และเป็นผู้ป่วยที่สามารถควบคุมอาการได้คงที่แล้ว

เภสัชกร จะมีการตรวจสอบยาทุกครั้งก่อนนำส่งไปรษณีย์ นอกจากนี้ยังมีการสำรวจคุณภาพของยาจากต้นทางศิริราชจนถึงปลายทางมือผู้รับ  และการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

 สอบถามเรื่องยาที่หมายเลข 0-2419-9019 (ในเวลาราชการ)

ผู้สนใจแจ้งความจำนงขอรับบริการได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่เคาน์เตอร์ให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ (ตรงข้ามเคาน์เตอร์ออกใบนัดผู้ป่วย) หน่วยตรวจอายุรศาสตร์ชั้น 2 ห้อง 210 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ศิริราชก้าวไกล ส่งยาทั่วไทยทางไปรษณีย์http://www.si.mahidol.ac.th/th/siriraj130years/project.php?id=53

เอกสารประกอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.