จัดหลักสูตรประกาศนียบัตร “ ” หลักสูตรระยะสั้น 6 วัน สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก

*พิเศษสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เมื่อนักศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และรับส่วนลดค่าลงทะเบียน ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรประกาศนียบัตร "LEAN SUPPLY CHAIN" หลักสูตรระยะสั้น 6 วัน
หลักสูตรประกาศนียบัตร “” หลักสูตรระยะสั้น 6 วัน

สนใจสมัคร และลงทะเบียน 5,000 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่10 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านช่องทางต่างๆ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

📣หลักสูตรประกาศนียบัตร "LEAN SUPPLY CHAIN"หลักสูตรระยะสั้น 6 วัน สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก…

โพสต์โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019

ฟรี! สำหรับศิษย์เก่าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งหลักสูครปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก