เฟดเอ็กซ์มุ่งสร้างโอกาสทางอาชีพให้เยาวชนไทย ผ่านกิจกรรม

เฟดเอ็กซ์ (FedEx )   บริษัทในเครือ () (NYSE: FDX) และผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุรายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) 

จัดกิจกรรม FedEx Career Camp ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ FedEx Career Week ณ ศูนย์ฝึกอบรมเอไอเอ กรุงเทพฯ

FedEx Career Camp Re

ในปีนี้ มีนักศึกษากว่า 40 คนจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้ทักษะการทำงาน เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน ตลอดระยะเวลาของการอบรม นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานแบบมืออาชีพจากพนักงานของเฟดเอ็กซ์

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์จำลองซึ่งมีพนักงานจากแผนกทรัพยากรบุคคลของเฟดเอ็กซ์และองค์กรอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเข้าร่วมทดสอบอีกด้วย

Gina with Children re

จีน่า แกลวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “เฟดเอ็กซ์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอนาคตของชาติให้ประสบความสำเร็จผ่านโครงการนี้ ซึ่งเราได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 8 ปี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่ผู้จ้างงานและองค์กรต้องการจากพนักงานที่จบใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวออกไปสู่โลกแห่งการทำงาน”

Interview Mock Up

ด้านนภัสวรรณ เจริญภักดี หนึ่งในเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า “การเข้าร่วมโครงการนี้เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุด ได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ และได้มีโอกาสฝึกสัมภาษณ์งานเสมือนจริง นอกจากนั้น การได้ร่วมพูดคุยกับพี่ๆ จากองค์กรระดับโลกเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพทำให้สามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต”

ในปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 418 คนเข้าร่วมโครงการ FedEx Career Camp นับตั้งแต่ปี 2553เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานจริง 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฟดเอ็กซ์ แคร์ ( global giving initiative) โครงการระดับโลกของเฟดเอ็กซ์เพื่อทำประโยชน์ให้สังคม โดยเฟดเอ็กซ์ใช้งบประมาณกว่า 200ล้านเหรียญสหรัฐในการส่งมอบโอกาสที่ดี และนำเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาให้กับชุมชนต่างๆ มากกว่า 200 ชุมชนทั่วโลกภายในปี 2563