บริการ  ()” ส่งแบบประหยัดสายพันธุ์ใหม่ ด้วยบริการน้องใหม่ เอาใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องการส่งที่มีน้ำหนักมาก ในราคาประหยัดและสถานะได้

ส่งได้หนักถึง 10 กิโลกรัม เริ่มต้นที่ราคา 25 บาท ไปจนถึง 160 บาท พร้อมรับประกันกรณีสูญหายหรือเสียหายสูงสุด 1,500 บาท

ให้บริการตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2561

ช่วงแนะนำจะคิดราคาในอัตราพิเศษเท่ากับอัตราค่าลงทะเบียน ในช่วงน้ำหนักไม่เกิน 20 กรัม ถึง 2 กิโลกรัม (16 – 58 บาท)

ดยราคาแนะนำ ECO-POST จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ก่อนจะเริ่มใช้อัตราปกติตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป!

ECO-POST บริการน้องใหม่ไปรษณีย์ไทย เริ่มต้นที่ราคา 25 บาท
อัตรา  ECO-POST

สอบถามเพิ่มเติม THP Contact Center 1545 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ thailandpost.co.th