บัตรกรุงไทย () คือ บัตรแรก บัตรเดียวและบัตรเดียวในไทย ครอบคลุมทุกการชำระเงินด้านโลจิสติกส์ ที่สามารถใช้ชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ครอบคลุมการจ่ายเงินของหน่วยงาน เข้าและสินค้าออก คาร์โก้ของการบินไทย และ BFS

Krungthai Logistics Card

รวมถึงสามารถชำระค่าภาระและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย และท่าเรือเอกชนผ่านเครื่อง EDC รองรับผู้ประกอบการในกลุ่มโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการไทย และกลุ่มบริษัทข้ามชาติ หรือ Multi-Channel Company (MNC) โดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณธุรกรรมการชำระเงินด้านโลจิสติกส์ขึ้นอีก 30%

บัตร Krungthai Card ถูกออกแบบให้ใช้สำหรับการชำระเงิน ไม่สามารถทำรายการเบิก – ถอนเงินสดได้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ สะดวก และยกระดับความปลอดภัย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถผูกบัตรได้ทั้งบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์ ได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี

สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2562 ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และฟรีค่าธรรมเนียมรายปี 130 บาทในปีแรก

นอกจากนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่อรับชำระเงิน ด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรมากขึ้น และในอนาคตผู้ถือบัตร Krungthai Logistics Card จะสามารถขอสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักประกันอีกต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.ktb.co.th/th/corporate/financial-transaction/card/238