โลจิสติกส์ เอาใจเด็ก ปวส. เปิดสาขาวิชาโลจิสติกส์และ

วิทยาลัย ศรีปทุม เปิดหลักสูตรสาขาวิชา เอาใจเด็ก ปวส. ที่อยากมาต่อ

ที่อัดแน่นทุกเนื้อหา ตั้งแต่ขั้นตอนการ ไปจนถึงการปฏิบัติจริงในระบบทั้งทางบก ทะเล อากาศ แบบไม่มีกั๊ก

ศรีปทุมโลจิสติกส์ เอาใจเด็ก ปวส. เปิดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บางเขน 02-579-1111 ต่อ 1518 , ชลบุรี 038-146-123 , ขอนแก่น 043-224-111

วิทยาลัยโลจิสติกส์และ – www.spu.ac.th/fac/logistics/