เคอรี่ () ออกเวอร์ชั่นใหม่ คำนวณราคาค่าได้เอง

Application Kerry Express
Application Express
  • จัดหมวดหมู่สถานะให้ดูง่ายขึ้น
  • รองรับบริการใหม่ๆ มากขึ้น ทั้ง บริการรับพัสดุด้วยตัวเอง (), บริการ () และบริการอื่นๆ
  • ประมาณค่าขนส่งได้ง่าย ๆ (เพียงเลือกจังหวัดต้นทาง และจังหวัดปลายทาง กดคำนวณ)

ดาวน์โหลด Application (แอพพลิเคชั่น) Thailand Google Play และ Apple Store