กรมศุลกากร (The Customs Department) เปิดช่องทางติดตามข่าวสารผ่าน LINE Official Account : @thaicustoms ที่ให้ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับศุลกากร และข้อมูลอื่น ๆ

กรมศุลกากร เปิดช่องทางติดตามข่าวสารผ่าน LINE Official Account

เว็บไซต์กรมศุลกากร : https://www.customs.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/

Youtube :
https://www.youtube.com/theprcustoms