ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือชั้นนำในประเทศไทย ต้อนรับเรือขนส่งสินค้าวัน โคลัมบา (ONE COLUMBA) ของสายการเดินเรือ โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (Ocean Network Express – ONE) สินค้าที่มีน้ำหนักรวมระวางบรรทุกขนาด 145,647 ตัน เข้าเทียบท่าที่ จังหวัดชลบุรี โดยนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีเรือขนส่งสินค้าใหญ่ขนาดนี้เข้าเทียบท่าในประเทศไทย

ท่าเทียบเรือชุด D ของฮัทชิสัน พอร์ท เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เรือขนส่งสินค้าวัน โคลัมบา (ONE COLUMBA) ของสายการเดินเรือ โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (Ocean Network Express – ONE) น้ำหนักรวมระวางบรรทุกขนาด 145,647 ตัน เข้าเทียบท่าเทียบเรือชุด D ของฮัทชิสัน พอร์ทในประเทศไทย

เรือขนส่งสินค้าวัน โคลัมบาสามารถรองรับตู้สินค้าได้สูงสุดถึง 14,053 อีทียู (หน่วยนับตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต) โดยมีความยาวตลอดลำ 364 เมตร มีความกว้าง 51 เมตร และมีน้ำหนักรวมระวางบรรทุกขนาด 145,647 ตัน ในโอกาสนี้ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ได้ใช้ปั้นจั่นที่ควบคุมการปฎิบัติงานจากระยะไกล (remote control technology) เพื่อนำตู้สินค้าจำนวน 2,269 ตู้ขึ้นเรือด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย

จะเป็นท่าเทียบเรือแรกในประเทศไทยที่สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าทางทะเลมีที่มีความจุถึง 14,000 อีทียู โดยเมื่อเสร็จสมบูรณ์ ท่าเทียบเรือชุด D จะมีความยาวหน้าท่ารวมทั้งสิ้น 1,700 เมตร ประกอบไปด้วยปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า (super post panamax quay cranes) ใหญ่ที่สุดในโลกจำนวน 17 คัน

และมีปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยางไฟฟ้า (electric rubber tyred gantry cranes) อีกจำนวน 43 คัน ที่ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีควบคุมระบบปฏิบัติงานจากระยะไกลหรือรีโมตคอนโทรลทั้งหมด ซึ่งท่าเทียบเรือชุด D จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการรองรับตู้สินค้าของท่าเรือแหลมฉบังได้อย่างมหาศาลถึงราว 3.5 ล้านทีอียู

ใหม่นี้ จะสามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและทางเลือกให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการยกระดับของประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ทันสมัยผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

Related Posts