ผู้นำบริการขนส่งในเชิงธุรกิจ ขยายพื้นที่ให้บริการส่งของจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด พร้อมเทคโนโลยีการขนส่งแบบเต็มรูปแบบในราคาเหมาจ่าย เพิ่ม 10 พื้นที่ เริ่มต้นเพียง 1,400 บาท สำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา 

ก่อนหน้านี้ได้ทดลองเปิดให้บริการส่งของต่างจังหวัดราคาเหมาจ่ายใน 9 พื้นที่ ได้แก่ เกาะสมุย ชลบุรี เชียงใหม่ ลําพูน ตาก นครราชสีมา ระยอง สงขลา และอยธุยา และในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ปี 2561 ที่ผ่านมา ทําให้เห็นถึงความต้องการส่งของและกระจายจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดหลักต่างๆ ในทั่วทุกภาคในประเทศ

Deliveree ขยายพื้นที่บริการส่งของต่างจังหวัดราคาเหมาจ่าย

Deliveree จึงเดินหน้าขยายพื้นที่ให้บริการนี้เพิ่มอีก 10 พื้นที่ ได้แก่ เกาะช้าง ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พิษณุโลก  เพชรบุรี ภูเก็ต ราชบุรี สระบุรี และ สุราษฎร์ธานี ทําให้ลูกค้าธุรกิจและผู้ประกอบการ สามารถเรียกรถเก๋งหรืออีโคคาร์รถปิคอัพ รถกระบะ ตู้ทึบ และรถหกล้อ ส่งของไปยัง 19 พื้นที่ ในราคาประหยัดที่รวมค่าบริการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นค่าคนขับ ค่านํ้มัน หรือค่าทางด่วนและค่าจอดรถ

ไปต่างจังหวัดเป็นโจทย์ใหญ่ในการจัดการด้านการของผู้ประกอบการขนาดเล็ก  ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ จุดแข็งของ Deliveree คือ เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียกรถขนส่งได้ในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 2 ชั่วโมง และลดข้อจำกัดในการบริหารการขนส่งได้มาก

รถและค่าบริการ – https://www.deliveree.com/th/fleetpricing/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ – https://www.deliveree.com/th/long-haul/