ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ ภายใต้หัวข้อ “CHANGE ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่และในอนาคต”

  • จากปัจจุบัน…ก้าวสู่อนาคต
  • Smart Connected…เชื่อมโยงความหลากหลายให้ง่ายขึ้น
    • วิทยากร : คุณนพพร เทพสิทธา (กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร , ธนาคารและแห่งประเทศไทย)

จัดสัมมนาในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
สถานที่จัดงาน : สถาบันปัญญาภิวัฒน์ HALL 6 อาคารหอประชุม ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
ลงทะเบียนออนไลน์ : https://goo.gl/forms/tdR8bpxWkJqhg2O53

สอบถามเพิ่มเติม : คุณทิพวรรณ เงินแย้ม 02-855-1477 email : tin.pim2018@gmail.com