Cheetah Solution ขอเชิญสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมสัมมนาฟรี “Change Logistics พลิกโฉมธุรกิจ พิชิตความสําเร็จ ด้วยระบบบริหาร

  • รับคำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทางโลจิสติกส์
  • วิธีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
[สัมมนาฟรี!] Change Logistics พลิกโฉมธุรกิจ พิชิตความสําเร็จ ด้วยระบบบริหารโลจิสติกส์

ผลที่สถานประกอบจะได้รับ

  • ลดการถือครอง การจัดการ การขนส่ง หรือเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า 15%
  • ทราบศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์และประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมขององค์กรตนเอง และแก้ปัญหาที่เจอในองค์กรของคุณ
  • รับสิทธิพิเศษอื่นๆ ภายในงานก่อนใคร

ด่วน!!! สมัครก่อนมีสิทธิก่อน สมัครเข้าร่วมสัมมนา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 064-216-6841

Related Posts