วิทยาลัย จัดกิจกรรม New GEN Logistics Camp รุ่น 2 แคมป์ของชาวโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

น้อง ๆ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 หรือ เทียบเท่า ปวช.ปวส. ที่สนใจในด้านวิชาโลจิสติกส์และ มาเตรียมความพร้อมเรียนรู้และเข้าใจในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ให้มากยิ่งขึ้น ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 (แคมป์ 2 วัน 1 คืน)

New GEN Logistics Camp#2 แคมป์ของชาวโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่
ลงทะเบียนสมัครได้ที่ : https://goo.gl/forms/cifxVofeU1IvmErC3
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
02 579 1111 ต่อ 1518 หรือ Tel. 095 386 9938 (พี่อ้อยใจ)

Related Posts