() บริการจัดส่งพัสดุทั่วทุกภูมิภาค เป็นโลจิสติกส์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557

นินจาแวน (ninjavan) จัดอยู่ในกลุ่มโลจิสติกส์ประเภท 3PL ด้วยบริการหลัก 3 ส่วน คือ

 • นินจาพรีเมี่ยม จัดการ และตั้งเวลาการเข้ารับ จัดส่งพัสดุผ่านผู้ช่วยส่วนตัว เลือกรูปแบบการจัดส่ง ถึงปลายทางในวันถัดไป
 • นินจาอีซี่ เข้ารับพัสดุของภายใน 90 นาที และจัดส่งถึงทุกปลายทางทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล
 • จัดรับพัสดุนินจา
  • ผู้ขาย จากแหล่งซื้อขายทั่วไป
  • ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม

พัสดุชนิดใดบ้างที่ไม่สามารถทำการจัดส่งผ่าน ?

 • บัตรทุกประเภท อาทิเช่น บัตร ATM หรือบัตรเครดิต รวมถึง เงินสดและเช็ค
 • อาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภท
 • สารพิษ หรือวัตถุที่มีสารพิษปนเปื้อน
 • เอกสารที่มีมูลค่าหรือเอกสารสำคัญที่ไม่สามารถคัดลอกใหม่ได้
 • สินค้าวัตถุโบราณ หรืองานศิลปะ
 • สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
 • ร่างหนังสือ ต้นฉบับ ม้วนฟิล์ม
 • สิ่งของผิดกฏหมาย
 • วัตถุไวไฟ อาวุธสงคราม
 • สิ่งของแตกหักเสียหายง่าย หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องแก้ว เครื่องเพชร เครื่องประดับมีค่า
 • วัตถุที่หีบห่อไม่เรียบร้อยหรือไม่แข็งแรง

ราคาจัดส่ง

นินจาแวน (ninjavan) โลจิสติกส์บริการจัดส่งพัสดุทั่วทุกภูมิภาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มนินจาแวนได้ที่