() ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศเดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำทัพพนักงานดีเอชแอลกว่า 600 ชีวิตปลูกต้นโกงกาง 2,000 ต้น ที่บางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายฐากูร ชวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองครบรอบ 10 ปีกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสา รวมถึงความสำเร็จในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมร่วมกับพนักงานตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา

GVD 194

นับตั้งแต่ปี 2558 พนักงานดีเอชแอลจาก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส, ดีเอชแอล เชน, ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง และดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ ได้ปลูกป่าไปแล้วกว่า 10,000 ต้นในประเทศไทย

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธ์ สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม และตอบแทนสังคม ในปีนี้ ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้เพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนด้วยต้นไม้ 2,000 ต้นให้กับป่าโกงกางที่บางปู

GVD 483

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมติกส์ให้หมดไปภายในปี 2593 ดีเอชแอล ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าว

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เราได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้กว่า 10,000 ต้นในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพนักงานดีเอชแอลในการเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น พวกเรายินดีที่พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุ่มเทความพยายามในการสร้างประโยชน์แก่สังคม และภาคภูมิใจที่พนักงานของเราทำงานจิตอาสาด้วยความมุ่งมั่นและความสามัคคี ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเรา”

GVD 285

เควิน เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเทศไทย เวียดนาม พม่า และ กัมพูชา ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กล่าวว่า “การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของดีเอชแอล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งมั่นในการคืนประโยชน์กลับสู่สังคม การดำเนินกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันว่าพนักงานของเรามีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมที่พวกเขาอยู่อาศัยมาโดยตลอด”

เกียรติชัย พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาช่วยกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ได้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสังคมในกิจกรรมอื่นๆอีกด้วย”

GVD 480

รัฐภัทร์ วนกิจสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายและระวางบรรทุกทางบกระหว่างประเทศ ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง ประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาได้กลายเป็นพันธกิจของพนักงานดีเอชแอลที่ทำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและสังคม เราสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของเราในการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดีเอชแอล”

กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาเริ่มต้นขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเมื่อปี 2551 และขยายไปสู่สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี โดยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาได้กลายเป็นโครงการระดับโลก ครอบคลุมกลุ่มบริษัททั้งหมด ทั้งนี้ ในปี 2560 พนักงานราว 100,000 คนทั่วโลกได้ใช้เวลา 400,000 ชั่วโมงในการทำกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาภายใต้โครงการต่างๆ เกือบ 3,000 โครงการ ตั้งแต่ปี 2560 กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสามีความหลากหลายอย่างมาก ตั้งแต่การอ่านหนังสือให้เด็กในโรงเรียนอนุบาล การซ่อมแซมบ้านเรือนในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ ไปจนถึงการแข่งขันแรลลี่การกุศล และอีกเป้าหมายสำคัญที่กลุ่มบริษัท ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือภารกิจที่จะลดจำนวนก๊าซเรือนกระจกให้หมดไปภายในปี 2593 โดยมีแผนที่จะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อปลูกต้นไม้จำนวน 1 ล้านต้นในทุกปี

พนักงานดีเอชแอลสามารถเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นในท้องถิ่นของตน โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานการศึกษา การส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการตอบแทนสังคมของบริษัทฯ ได้แก่ GoTeach (การพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและการทำงานของเยาวชน), GoHelp (การให้บริการด้านเพื่อบรรเทาสาธารณภัย) และ GoGreen (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

Related Posts