เอ๊กซ์เพรส (dhl ) ผู้นำระดับโลกด้านการด่วนระหว่างประเทศเดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำทัพพนักงานดีเอชแอลกว่า 600 ชีวิตปลูกต้นโกงกาง 2,000 ต้น ที่บางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายฐากูร ชวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองครบรอบ 10 ปีกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสา รวมถึงความสำเร็จในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมร่วมกับพนักงานตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา

GVD 194

นับตั้งแต่ปี 2558 พนักงานดีเอชแอลจาก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ , ดีเอชแอล เชน, ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง และดีเอชแอล ได้ปลูกป่าไปแล้วกว่า 10,000 ต้นในประเทศไทย

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธ์ สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม และตอบแทนสังคม ในปีนี้ ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้เพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนด้วยต้นไม้ 2,000 ต้นให้กับป่าโกงกางที่บางปู

GVD 483

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมติกส์ให้หมดไปภายในปี 2593 ดีเอชแอล ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าว

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เราได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้กว่า 10,000 ต้นในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพนักงานดีเอชแอลในการเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น พวกเรายินดีที่พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุ่มเทความพยายามในการสร้างประโยชน์แก่สังคม และภาคภูมิใจที่พนักงานของเราทำงานจิตอาสาด้วยความมุ่งมั่นและความสามัคคี ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเรา”

GVD 285

เควิน เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเทศไทย เวียดนาม พม่า และ กัมพูชา ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กล่าวว่า “การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของดีเอชแอล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งมั่นในการคืนประโยชน์กลับสู่สังคม การดำเนินกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันว่าพนักงานของเรามีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมที่พวกเขาอยู่อาศัยมาโดยตลอด”

เกียรติชัย พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาช่วยกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ได้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสังคมในกิจกรรมอื่นๆอีกด้วย”

GVD 480

รัฐภัทร์ วนกิจสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขนส่งและระวางบรรทุกทางบกระหว่างประเทศ ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง ประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาได้กลายเป็นพันธกิจของพนักงานดีเอชแอลที่ทำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและสังคม เราสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของเราในการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดีเอชแอล”

กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาเริ่มต้นขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเมื่อปี 2551 และขยายไปสู่สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี โดยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาได้กลายเป็นโครงการระดับโลก ครอบคลุมกลุ่มบริษัททั้งหมด ทั้งนี้ ในปี 2560 พนักงานราว 100,000 คนทั่วโลกได้ใช้เวลา 400,000 ชั่วโมงในการทำกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาภายใต้โครงการต่างๆ เกือบ 3,000 โครงการ ตั้งแต่ปี 2560 กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสามีความหลากหลายอย่างมาก ตั้งแต่การอ่านหนังสือให้เด็กในโรงเรียนอนุบาล การซ่อมแซมบ้านเรือนในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ ไปจนถึงการแข่งขันแรลลี่การกุศล และอีกเป้าหมายสำคัญที่กลุ่มบริษัท ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือภารกิจที่จะลดจำนวนก๊าซเรือนกระจกให้หมดไปภายในปี 2593 โดยมีแผนที่จะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อปลูกต้นไม้จำนวน 1 ล้านต้นในทุกปี

พนักงานดีเอชแอลสามารถเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นในท้องถิ่นของตน โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานการศึกษา การส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการตอบแทนสังคมของบริษัทฯ ได้แก่ (การพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและการทำงานของเยาวชน), GoHelp (การให้บริการด้านลอจิสติกส์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย) และ GoGreen (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)