ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) บริการที่ช่วยเหลือด้านศุลกากร เอกสารนำเข้าและส่งออก สำหรับผู้ประกอบการ

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

มีบริการให้คำปรึกษาข้อมูลด้านโลจิสติกส์ พิธีการศุลกากร เอกสารนำเข้าและส่งออกต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ
โดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) บริการที่ช่วยเหลือด้านศุลกากร เอกสารนำเข้าและส่งออก สำหรับผู้ประกอบการ

สามารถขอรับคำปรึกษาได้ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ถ้าไม่สะดวกเดินทางไปยังทางศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ เค้ายังมีบริการผ่าน Mobile Application : ดาวน์โหลดได้ที่ App store และ Android

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ditptouch.com/faqs/ หรือโทรสอบถามได้ที่ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) โทร. 1169