ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ () บริการที่ช่วยเหลือด้านศุลกากร เอกสารนำเข้าและส่งออก สำหรับผู้ประกอบการ

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) ของกรมส่งเสริม กระทรวงพาณิชย์

มีบริการให้คำปรึกษาข้อมูลด้าน พิธีการศุลกากร เอกสารนำเข้าและส่งออกต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ
โดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมผู้ระหว่างประเทศ (TIFFA)

14102018

สามารถขอรับคำปรึกษาได้ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ

ถ้าไม่สะดวกเดินทางไปยังทางศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ เค้ายังมีบริการผ่าน Mobile Application : DITP Touch ดาวน์โหลดได้ที่ App store และ Android

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ditptouch.com/faqs/ หรือโทรสอบถามได้ที่ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) โทร. 1169