โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดระดับนานาชาติ “Symposium 2018”

เชิญกูรูด้านโลจิสติกส์จากองค์กรชั้นนำระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลการค้า และทิศทางของอุตสาหกรรมธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคตรับแนวโน้มตลาดเกษตรและอาหารขยายตัวแนะผู้ประกอบการไทยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

แนวคิดการจัด Symposium ปีนี้ คือ “The Future of Agriculture and Perishable Goods
โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงสินค้าเกษตรและสินค้าที่เน่าเสียง่าย อาทิ

  • Drs.Tom Den Hertog อดีตประธานบริหาร
  • Royal Ahold Brazil, Royal Ahold Asia Pacific (ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต) ผู้บุกเบิกและมีวิสัยทัศน์ในร้านค้าปลีกและ จากประเทศเนเธอร์แลนด์
  • Mr. John Parkes Executive Director, Head of Hong Kong and Head of Global Business Development
    for LF Logistics จาก สหราชอาณาจักร และ Mr. Richard Yeh ประธานกิตติมศักดิ์ของ
  • Taiwan International Logistics Chain จากไต้หวัน

ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานรัฐในด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้

ยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานระหว่างประเทศ การบริหารจัดการข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในภูมิภาค Asia Pacific เป็นต้น
มาร่วมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคต

Symposium 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคมนี้ ณ ห้องประชุมภิรัชฮอลล์ 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมธุรกิจบริการที่สนใจเข้าร่วมงาน

สามารถสมัครได้ที่ https://www.tilog-logistix.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email : tilogsymposium2018@gmail.com