#รีวิวมหาลัย  สาขาวิชาสมัยใหม่ ย์ หรือ CIBA เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาไม่ว่าจะเรียนคณะหรือสาขาใดก็ตามสามารถนำความรู้มาต่อยอดทำธุรกิจได้จริงบนพื้นฐานความต้องการของประเทศได้อย่างมืออาชีพ

[รีวิว] วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

CIBA DPU ยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาให้เข้าสู่ธุรกิจ Startup ที่เน้นสร้างธุรกิจ Startup ได้จริงในห้องเรียนและประสบการณ์จริงจากวิชาที่เรียน

โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Capstone project แทนการใช้ Lecture แบบเดิมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยในสภาพแวดล้อมสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

ด้วยการเปิดตัวห้องเรียนธุรกิจ Startup ที่ผสมผสานแนวคิด Makerspace และ Co-working space มาเป็นห้องเรียนแนวใหม่ที่ให้นักศึกษาได้ทดสองสร้างธุรกิจ Startup จริงตั้งแต่อยู่ในห้องเรียน เพื่อตอกย้ำจุดยืนการปรับวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่

ciba2 Logistics 01
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาวิชาสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จุดเด่น CIBA DPU

 • หลักสูตรตรงกับเทรนด์งานในประเทศไทย 4.0 เพิ่มโอกาสหางานง่ายรายได้สูง
 • Makerspace & Co-working space  การเรียนรูปแบบใหม่ทำธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน
 • มีระบบรองรับในการทำธุรกิจตั้งแต่ไอเดียลงมือทำนักลงทุนไปจนถึงการออกสู่ตลาดจริง
 • หลักสูตรเรียน 3 ปี ฝึกงาน 1 ปี
 • เรียนในห้องเรียนสไตล์ใหม่ เทคโนโลยีที่จับต้องได้
 • ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่ได้สอนแบบ Lecture
 • จบภายใน 3 ปีครึ่ง

ปริญญาที่ได้รับ

ค่าเล่าเรียน/ทุนการศึกษา

 • ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 4 ปี-ปกติ (จ-ศ) 258,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 4 ปี-พิเศษ (ส-อา) 268,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 2 ปี-ปกติ เทียบโอนจาก ปวส. (จ-ศ) 148,800 บาท
 • ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร 2 ปี-พิเศษ (วันอาทิตย์) 148,800 บาท
 • สามารถกู้โครงการ กยศ. ได้

สมัครเรียน http://ciba.dpu.ac.th/program/logistics/
เว็บไซต์ http://ciba.dpu.ac.th/program/logistics/

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 02-954-7300