เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ เปิดตัวนวัตกรรมโซลูชั่น Fulfillment ครบวงจร มุ่งช่วยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ให้เติบโตในยุคดิจิทัล ด้วยบริการ Fulfillment by หรือบริการจัดเก็บ คลัง บรรจุหีบห่อ และจัดส่งสินค้าทุกขนาด ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็ก เช่น เครื่องสำอาง จนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ขนาดใหญ่ พร้อมส่งครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วไทย และเตรียมบริการนำเข้าสินค้าจากจีน

ในยุคดิจิทัลที่ตลาด E-Commerce เติบโตอย่างมาก ทำให้มีผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์รายย่อยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก  ขณะเดียวกัน ก็พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหา และมีข้อจำกัดในการทำธุรกิจหลายประการ  เช่น ขาดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสมและเพียงพอ  ปัญหาด้านการควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้า ขาดแรงงานในการบรรจุหีบห่อให้ทันต่อความต้องการ ตลอดจนขาดเวลาในการดูแลเรื่องการ 

Fulfillment by SCG Logistics 3

ปัจจุบันภาพรวมตลาด Fulfillment มีมูลค่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่ายังสามารถเติบโตได้อีก 27-30% หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท ใน 5-6 ปี สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันให้ธุรกิจได้อีกมาก

บริการ Fulfillment by SCG Logistics จึงเข้ามาขจัดข้อจำกัด และเติมเต็มความต้องการดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยอำนวย

บริการของ Fulfillment by SCG Logistics มีแนวคิดการให้บริการ 3C ได้แก่

 • Convenience มุ่งเน้นการให้บริการแบบ One-Stop Service เป็นรายแรก ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสินค้า นำสินค้ามาจัดเก็บและควบคุมสต็อค ตรวจสอบคุณภาพสินค้า จัดสินค้าตามคำสั่งซื้อ และบรรจุลงกล่อง ด้วยระบบจัดเก็บและหยิบสินค้าอัตโนมัติ หรือ โดยมีเอสซีจี โลจิสติกส์ วังน้อย จ.อยุธยา เป็นศูนย์กระจายสินค้า จนกระทั่งบริการส่งมอบสินค้า และเก็บเงินลูกค้าปลายทาง (Cash on ) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นรายเดียวที่สามารถขนส่งสินค้าได้ทุกขนาด โดยสินค้าขนาดใหญ่จะให้บริการด้วยเอสซีจี โลจิสติกส์ และสินค้าขนาดทั่วไปจะให้บริการด้วยเอสซีจี เอ็กซ์เพรส ที่ขยายการบริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย
 • Confidence สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยกระบวนการตรวจและติดตามสถานะสินค้าผ่านระบบออนไลน์
 • Care การดูแลสินค้าอย่างมืออาชีพที่ทะนุถนอมและใส่ใจจากพนักงานที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่การรับสินค้าจนส่งมอบให้แก่ลูกค้าปลายทาง

บริการเสริม ( Added Service) ที่ช่วยตอบสนองความต้องการพิเศษของลูกค้า ได้แก่

 • บริการบรรจุสินค้าตามความต้องการของลูกค้า (Customize) เช่น แนบการ์ด ผูกโบว์ ก่อนบริการจัดส่ง รวมถึง
 • บริการเสริม Data Analytic วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Fulfillment by SCG Logistics 4

สรุปรูปแบบการทำงาน Fulfillment by SCG Logistics 5 ขั้นตอน

 1. Store บริการ (Inventory ) สำหรับสินค้าทุกขนาด ณ ศูนย์กระจายสินค้าเอสซีจี โลจิสติกส์ วังน้อย จ.อยุธยา และควบคุมด้วยระบบจัดเก็บและหยิบสินค้าอัตโนมัติ หรือ AS-RS
 2. Order รับคำสั่งซื้อจากทุกช่องทางการขายทั้งโซเชียลมีเดีย มาร์เก็ตเพลส หรือร้านค้าปลีก ตรวจเช็คสต็อคสินค้าบนระบบออนไลน์
 3. Pick-Pack หยิบ-บรรจุสินค้าทุกขนาดลงกล่องเตรียมส่งตามคำสั่งซื้อ
 4. Delivery จัดส่งสินค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศโดย
  • สินค้าขนาดทั่วไปให้บริการโดย SCG  สามารถบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศ และขยายจุดรับพัสดุไปยังต่างจังหวัดมากขึ้นรวมกว่า 1,000 จุด
  • สินค้าใหญ่ขนาดใหญ่ (Oversized) ให้บริการโดย SCG Logistics เริ่มต้นในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
   บริการ China E-Commerce ขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน
 5. Analytic จัดการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปวิเคราะห์แนวโน้มสำหรับการพัฒนาและต่อยอดการทำธุรกิจ

Fulfillment by SCG Logistics 5

บริการเสริม (Value Added Services)

 • บริการ Customization บรรจุสินค้าแบบพิเศษตามคำสั่งลูกค้า
 • บริการ ส่งและติดตั้งสินค้ามูลค่าสูงที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์
 • บริการ Reverse Logistics รับสินค้ากลับโรงงงาน หรือนำมาซ่อมเบื้องต้น

กลุ่มสินค้าที่ให้บริการ เครื่องสำอาง สินค้าแฟชั่น เครื่องกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ยานยนต์ อาหารและผลไม้สด สินค้าส่งเสริมการขาย และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์รายย่อย ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และเจ้าของธุรกิจบริษัทขนาดใหญ่

ในอนาคตบริการ Fulfillment by SCG Logistics มีแผนจะให้บริการเสริมสำหรับสินค้ามูลค่าสูงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น บริการติดตั้งตู้เย็น เครื่องซักผ้า ขนส่งเฟอร์นิเจอร์ บริการขนสินค้ากลับไปยังโรงงาน (Reverse Logistics)  ตลอดจนบริการจัดหา ส่งออกและนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนอีกด้วย

โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-586-3710

เว็บไซต์ http://www.scglogistics.co.th/fb.com/SCGLogisticsManagement/