[เรื่องเล่าคนดัง] การบริหารจัดการยาคงคลังในโรงพยาบาล (ตอนที่ 1)ปัจจุบันธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ () นับว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของทุกคน เกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันที่ลาจากไป จึงไม่แปลกที่ธุรกิจเหล่านี้จะเติบโตขึ้นมามาก

ทั้งที่ดำเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว ก็ยังพัฒนาปรับปรุง หาวิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยในแข่งขันกัน ธุรกิจโรงพยาบาลก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง ทั้งทางด้านคุณภาพในการรักษา การให้บริการ การจัดการส่งเสริมการตลาดในทุก ๆ วิธี เพื่อความเป็นหนึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคน

โรงพยาบาล เป็นธุรกิจที่มีการดำเนินงานที่มีการลงทุนสูง ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรเฉพาะทางที่มีความชำนาญ เทคโนโลยี อุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัย ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ต่างๆ ในโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไข้ ญาติคนไข้ รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงพยาบาลซึ่งจะต้องมีไว้อย่างเพียงพอและตรงกับการเลือกใช้ของแพทย์ในการรักษา

จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผู้บริหารธุรกิจโรงพยาบาลจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะกิจการที่มีการลงทุนสูง ย่อมมีความเสี่ยงมากซึ่งผู้บริหาร จึงให้ความสำคัญในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) พอๆ กับการสนใจในเรื่องของต้นทุนในการดำเนินกิจการในธุรกิจโรงพยาบาลต้นทุนการดำเนินการที่มีมูลค่าสูงๆ ก็คือ ต้นทุนค่ายา นั่นเอง

ผู้เขียนในฐานะที่เคยเป็นผู้ดูแลคลังยา บริหารยา คงคลัง () ในโรงพยาบาลเอกชนมาก่อน จึงมองว่าจากการที่ผู้บริหารหันมาให้ความสำคัญในการลดต้นทุนยาคงคลัง () เป็นเรื่องที่ควรต้องทำ เพราะจากเดิมต้นทุนของยาในคลังยาโรงพยาบาลเมื่อประมาณ 5-10 ปีย้อนหลัง

โรงพยาบาลเอกชนจะมีการสต็อกยาอยู่ที่ประมาณ 30 วัน () คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20 กว่าล้านบาท ส่วนโรงพยาบาลของรัฐบาล จะมีสต็อกยาประมาณ 60-90 วัน

แต่ในปัจจุบันผู้บริหารให้ความสนใจในเรื่องการเก็บสต็อกยามากขึ้น มีการลดต้นทุนการจัดเก็บยาลงเหลือประมาณ 10 วัน หลายโรงพยาบาลเริ่มทำได้และเข้าใจว่าเป้าหมายอาจจะให้ลดลงเหลืออยู่ที่ 5-7 วัน แต่การบริหารยาคงคลัง (Drug Inventory Management) ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำเพราะยังมีอีกหลายปัจจัย (Factors) ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

ทั้งควบคุมได้และนอกเหนือการควบคุม (Control and Un-control) ในการบริหารหรือลดต้นทุนยาของคลังยา สามารถทำได้แต่ทำได้จนถึงจุด ๆหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะต้องสนใจในเรื่องระดับการให้บริการ (Service level) ควบคู่กันไปด้วย ต้องคำนึงถึงชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับแรก การ Complains ของแพทย์ ของเภสัชกร พยาบาล เราจะต้องฟังและหาแนวทาง (Solutions) ร่วมกัน ทำงานกันเป็นทีมคร่อมสายงาน (Cross functional) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารโรงพยาบาล โดยไม่กระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

คำศัพท์โลจิสติกส์ในยาคงคลัง

  • Drug Inventory
  • Drug Inventory Cost การลดต้นทุนยาคงคลัง
  • Drug Inventory Management การบริหารยาคงคลัง
  • Days Of Stock การสต็อกยา เช่น ยาอยู่ที่ประมาณ 30 วัน
  • Customer Satisfaction ความพึงพอใจของลูกค้า
  • Service level ระดับการให้บริการ
  • Control and Un-control การควบคุมได้และนอกเหนือการควบคุม

โปรดติดตามตอนต่อไป เป็นการปฏิบัติการของคลังสินค้ายาและปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล

บทความ : อาจารย์ทัศนีย์ มีศิริ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.