e-Fulfillment () หรือ คลังสินค้าออนไลน์ หมายถึง ผู้ให้บริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง ที่ครอบคลุมบริการหลายอย่าง ซึ่งจะเหมาะกับธุรกิจที่ค้าขายออนไลน์ปัจจุบัน และบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นให้สินค้าภายในคลังสินค้าไม่แม่นยำ

 • หาสินค้าไม่เจอ
 • เสียเวลาค้นหานาน
 • สินค้าสูญหาย
 • สินค้าล้นคลัง
 • สินค้าขาดสต็อก

โดยการทำงานกิจกรรมหลัก หรือรูปแบบการบริการของระบบ อี-ฟูลฟิลล์เม้นท์ หรือคลังสินค้าออนไลน์

 • 1. บริการพื้นที่จัดเก็บ ( Service)
 • 2. บริการค้นหาสินค้า และบรรจุหีบห่อ ( Pick & Pack Service )
 • 3. บริการจัดส่ง ( Service)
Fulfillment by SCG Logistics 5
ภาพประกอบ SCG

ประเทศไทยที่เปิดให้บริการ e-Fulfillment (อี-ฟูลฟิลล์เม้นท์) บ้างส่วน

 • dpxlogistics ช่วยจัดเก็บสินค้า บรรจุหีบห่อ ส่งของ และยังมีบริการนำเข้าและเคลียร์สินค้าจากต่างประเทศให้ด้วย
 • Shipyours ช่วยจัดเก็บสินค้าบรรจุหีบห่อ ส่งของ เหมาะมากสำหรับคนทำ Dropship
 • MYCLOUD ช่วยจัดเก็บสินค้า บรรจุหีบห่อ ส่งของ และยังมีบริการปลีกย่อยอื่น ๆ เหมาะกับเจ้าของธุรกิจ
 • Fulfillment by  หรือบริ คลัง บรรจุหีบห่อ และจัดส่งสินค้าทุกขนาด ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็ก เช่น เครื่องสำอาง จนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ขนาดใหญ่ พร้อมส่งครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วไทย