กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กอง ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมกิจกรรม 2018” พบกับทิศทางและนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

ในหัวข้อสัมมนาที่หลากหลาย บูธนวัตกรรม ร้านจำหน่าย และกิจกรรมที่น่าสนใจ

[สัมมนาฟรี!] Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ทิศทางและนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

จัดขึ้นในวันที่ 23–24 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน Online เพื่อร่วมสัมมนาด่วน!!! จำนวนจำกัด http://www.isclconference2018.com/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-mail: RSVP@bangkokpost.com