#เรียนจบโลจิสติกส์ ทำงานอะไรบ้าง ? เป็นคำถามยอดฮิต! คนที่จบทางด้านโลจิสติกส์จะมีงานที่เกี่ยวข้อง 4 งานใหญ่

1. เพื่อให้ไปถึงมือลูกค้าอย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 54%

#เรียนจบโลจิสติกส์ ทำงานอะไรบ้าง ? เป็นคำถามยอดฮิต!


2. และ มีหน้าที่รวบรวมสินค้าจากหลาย ๆ ที่แล้วกระจายไปตามสาขาต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 24 %

#เรียนจบโลจิสติกส์ ทำงานอะไรบ้าง ? เป็นคำถามยอดฮิต!


3. งานบริการด้านโลจิสติกส์ เป็น สายการเดินเรือ และ Clearing คิดเป็นร้อยละ 19%

#เรียนจบโลจิสติกส์ ทำงานอะไรบ้าง ? เป็นคำถามยอดฮิต!


4. งานให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำช่วยลด คิดเป็นร้อยละ 3%

#เรียนจบโลจิสติกส์ ทำงานอะไรบ้าง ? เป็นคำถามยอดฮิต!

ความเข้าใจในอดีตคนทั่วไปคิดว่าโลจิสติกส์คือการขนส่งแต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เพียงแค่การขนส่ง การขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ ส่วนถัดมาเป็นเรื่องของการบริหารสินค้าคงคลัง คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าที่ทำหน้าที่ในไปยังลูกค้า และยังมีงานในส่วนให้บริการด้านโลจิสติกส์ การ นำเข้า และสุดท้ายคืองานให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์

ข้อมูล : มหาวิทยาลัย