กรมส่งเสริม

โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 (Excellent Award 2018) หรือ รางวัลแห่งเกียรติยศของผู้ให้บริการโลจิสต์ไทย สะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและคุณภาพบริการที่ได้มาตรฐาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวด Excellent Logistics Management Award 2018

สำหรับการประกวดรางวัล ELMA 2018 แบ่งออกเป็น 4 สาขา 

  • สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services)
  • สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
  • สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือตัวแทนออกของ (International Freight Services or Customs Brokerage Services)
  • สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services :3PL) โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการประกวดรางวัล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ELMA จะได้รับการเสนอชื่อพิจารณาเข้ารับรางวัล Prime Minister's Award 2018 หรือ
ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics)

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA 2018

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 083-023-1771 อีเมลล์ elmaaward@gmail.com